Oferta

 

Edukacja - zajęciaZachwycać i edukować, być otwartym na potrzeby odbiorców to misja działań edukacyjnych Muzeum Narodowego w Kielcach.

Muzeum to nie tylko miejsce gromadzenia świadectw kultury człowieka, ale także miejsce, które działa ze świadomością, że służy zarówno nauce, wiedzy, sztuce, jak również ludziom, którzy je odwiedzają. 

Kierunkiem działań edukacyjnych są zajęcia dla uczniów, ale także cykliczne przedsięwzięcia dla dojrzałych odbiorców – kształcenie prowadzone równolegle, ale niespójnie z działaniami szkolnymi, bo odwołujące się do charakteru zbiorów muzealnych. Kształcenie realizowane jest epizodycznie, ale w bardzo atrakcyjnych formach sprowadzających do Muzeum nowych odbiorców.

Celem działalności edukacyjnej naszej placówki jest wprowadzanie innowacyjnych modeli programów edukacyjnych, budowanie i wzmacnianie partnerstwa podmiotów: Muzeum – organizacje kulturotwórcze, a także działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych.