Oferta

 

Edukacja - zajęcia

Kierunkiem działań edukacyjnych są zajęcia dla uczniów, ale także cykliczne przedsięwzięcia dla dojrzałych odbiorców – kształcenie prowadzone równolegle, ale niespójnie z działaniami szkolnymi, bo odwołujące się do charakteru zbiorów muzealnych. Kształcenie realizowane jest epizodycznie, ale w bardzo atrakcyjnych formach sprowadzających do Muzeum nowych odbiorców.

Celem działalności edukacyjnej naszej placówki jest wprowadzanie innowacyjnych modeli programów edukacyjnych, budowanie i wzmacnianie partnerstwa podmiotów: Muzeum – organizacje kulturotwórcze, a także działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych.

 

Oferta dostępna jest pod adresem Edukacja