Dla nauczycieli

Konferencja metodyczna to spotkanie grupy naukowców, praktyków i nauczycieli zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania, w przestrzeniach muzeum tworzymy wystawę z wybranych eksponatów, odbywają się serie krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat oraz warsztaty.
Konferencje organizowane przez Dział Edukacji wraz z ośrodkami metodycznymi w Kielcach: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli trwają około 3 godzin są platformą wymiany doświadczeń: nauczycieli, metodyków i muzealników.

Aktualne konferencje