Dla niepełnosprawnych

Jednym z celów działalności edukacyjnej Muzeum Narodowego w Kielcach jest budowanie i wzmacnianie partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i grup zagrożonych wykluczeniem. Zapraszamy wspomniane instytucje, organizacje pozarządowe i indywidualnych zwiedzających do zapoznania się z naszą ofertą.

Realizacja zajęć edukacyjnych z animatorem kultury z Muzeum stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób na różnym poziomie kształcenia. Bezpośredni kontakt z zabytkami w znaczny sposób podnosi efektywność zapamiętywania wiadomości. Metody aktywizujące odbiorców pozwalają w łatwy i przyjemny sposób osiągnąć cele: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Nowoczesne modele pozaszkolnych programów edukacyjnych podnoszą nasze kompetencje w procesie uczenia się przez całe życie.

Oferta zajęć edukacyjnych dla niepełnosprawnych:

Innowacyjnością tych projektów jest baza dydaktyczna: unikatowe treści źródłowe (dzieła sztuki, dokumenty historyczne, artefakty) i ścieżki edukacyjne dostosowane do odbiorców z różnymi dysfunkcjami. Część ekspozycji udostępniliśmy osobom niepełnosprawnym, bowiem likwidacja barier to jedno z podstawowych zadań Muzeum Narodowego w Kielcach.

Niżej odnajdą państwo informacje na temat projektów, których celem jest skuteczne działanie na rzecz osób:

  • o obniżonej sprawności intelektualnej;
  • o obniżonej sprawności funkcjonowania społecznego;
  • o obniżonej sprawności komunikowania się;
  • o obniżonej sprawności ruchowej;
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • o obniżonej sprawności psychofizycznej z powodu chorób somatycznych.

Empatia
W ramach programów edukacyjnych realizowanych w Muzeum w 2010 roku przygotowaliśmy wyspecjalizowaną kadrę przewodników, których zadaniem jest budowanie przyjaznych relacji między osobami chcącymi zwiedzić ekspozycje.
Muzeum bliżej nas to program, dzięki któremu bezpłatnie zwiedzą Państwo wystawy stałe! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Bariery architektoniczne
Ważną formą wspomagania osób niepełnosprawnych ruchowo jest dostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb, czyli likwidacja barier architektonicznych. W ramach projektów realizowanych w 2009/2015 dostosowaliśmy do zwiedzania część ekspozycji muzealnych w Pałacu Biskupów Krakowskich, Pałacyku Henryka Sienkiewicza oraz Muzeum Dialogu Kultur. Osoby z takimi dysfunkcjami mogą swobodnie dostać się do budynku i bez przeszkód poruszać się po zabytkowych wnętrzach.

Widzieć więcej
Zakres dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach ma opracowaną udźwiękowioną ścieżkę zwiedzania dla osób niewidomych oraz przewodnik w języku brajla. W kasie Pałacu można bezpłatnie wypożyczyć urządzenie głośnomówiące i wydawnictwo z drukiem transparentnym oraz plany i grafiki z drukiem wypukłym.
W Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku jest możliwość dotykania wybranych eksponatów - opisy dostępne są w wersji dźwiękowej.
W Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego przygotowane są makiety i kopie eksponatów, tutaj także podpisy znajdują się na odpowiedniej wysokości..

Słyszeć więcej
Zakres dostępności dla osób niesłyszących oddziałach MNKi.
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich i Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku to oddziały, które posiadają urządzenia wspomagające dźwięk.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat naszych bieżących
projektów prosimy o kontakt z Działem Edukacji tel. 41 344 40 14 wew. 239 lub 660-957-875 (od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15:30) lub drogą e-mailową: edukacja@mnki.pl 

W Pałacu dysponujemy windą i platformą dla osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z windy należy udać się do bocznego wejścia od strony wartowni, gdzie znajduje się podjazd.