Dla szkół ponadgimnazjalnych

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne to spotkania, w toku których odbywa się kształcenie zintegrowane. Zajęcia te prowadzone są w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizacji, m.in.: ćwiczeń realizowanych metodą dramy, ćwiczeń zręcznościowych, manualnych (np. mini warsztaty: plastyczne, kaligraficzne, archeologiczne, tkackie), gier, rebusów i zagadek. Zajęcia edukacyjne kierowane są do zorganizowanych grup zwiedzających i mają charakter dydaktyczno-wychowawczy.

 

Pałac Biskupów Krakowskich

 

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

 

Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Lekcja muzealna

Lekcja muzealna to tzw. lekcja problemowa, w przeciwieństwie do lekcji podającej nie polega na biernym podawaniu treści przez prowadzącego, lecz poprzez sytuacje problemowe, które należy rozwiązać, uczestnicy sami zdobywają wiedzę. Znaczącą zaletą tego typu lekcji jest aktywizacja słuchaczy. Beneficjenci, którzy czynnie uczestniczą w lekcji muzealnej, poprzez własny wkład myślowy lepiej zapamiętują treści.   

Gdzie chcesz mieć lekcję?

 

Pałac Biskupów Krakowskich

 

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

  

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku