Who are we?

Monika Rosmanowska – kierownik Muzeum Dialogu Kultur. Dziennikarz, politolog i europeistka z wykształcenia. Entuzjastka Wschodu, a szczególnie Rosji, Kaukazu Północnego i Południowego. Białostoczanka, która zadomowiła się w Kielcach.

Michał Sierlecki – asystent muzealny w Muzeum Dialogu Kultur. Kulturoznawca, dziennikarz i muzyk. Interesuje się nowoczesnym muzealnictwem i wykorzystaniem multimediów w ekspozycjach. Entuzjasta radia i telewizji, zwłaszcza ich użycia w kontekście multikulturowej komunikacji.

Agnieszka Kozłowska-Piasta - asystent muzealny w Muzeum Dialogu Kultur. Polonistka i animator kultury, dyplomowany PR-owiec i muzealnik. Uwielbia teatr i antropologię kultury, a w muzeum odpowiada za edukację.

Artur Kornacki – asystent muzealny w Muzeum Dialogu Kultur. Historyk i anglista. Miłośnik literatury pięknej, architektury drewnianej, muzyki i etnografii. W Muzeum odpowiedzialny m.in. za współpracę z Kieleckim Towarzystwem Naukowym.

 

Zespół ekspertów:

dr hab. Robert Kotowski – doktor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel akademicki, badacz dziejów społecznych oraz dziejów kobiet w XX wieku, menadżer jakości. Od 2009 roku dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

prof. Regina Renz – historyk, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się historia społeczno-gospodarcza oraz stosunki kulturalne na ziemiach polskich w XIX i XX w.

prof. Adam Massalski – historyk, senator. Przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX w., a także historia społeczna i regionalna. Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Marek Cecuła - artysta ceramik, designer. Kielczanin, który do rodzinnego miasta wrócił kilka lat temu po wielu latach mieszkania w Izraelu, Brazylii i Nowym Jorku. W latach 1985-2004 dziekan Wydziału Ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku i profesor w National Collage of Art and Design w Bergen Norwegia.

Adam Bartosz – etnograf, cyganolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Autor wielu rozpraw, artykułów i książek o Romach wydanych w Polsce i za granicą oraz wystaw o tematyce nawiązującej do mniejszości narodowych, zwłaszcza romskiej i żydowskiej.

Bogdan Białek - redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz członek zarządu Jesziwy Pardes.