Zajęcia edukacyjne

Grupa może liczyć od 3 do maks. 30 osób. Zajęcia trwają około 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 5 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:

telefonicznie: tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom.: /+48/ 660 957 875
e-mailem: edukacja@mnki.pl 

Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.

Zajęcia edukacyjne w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Budujemy Pałac - oferta ważna od kwietnia do października

Zajęcia rozpoczynają się spacerem, w trakcie którego prowadzący omówi układ budynków na Wzgórzu Zamkowym oraz zabytkową architekturę: skrzydła, arkady, loggie, tympanon, hełm, itp. Wiedzę zdobytą podczas spaceru uczniowie wykorzystają na warsztatach plastycznych, uzupełniając kartę pracy i tworząc rezydencję.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

  Gimnazjum  Zobacz

Historia Pałacu i jego sekrety

Prowadzący opowie o historii perły baroku w Kielcach – Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Gimnazjaliści dowiedzą się, dlaczego go wybudowano, jakie pełnił funkcje na przestrzeni wieków, kto w nim mieszkał i bywał. Wypełnią także karty pracy, dzięki którym utrwalą zdobyte wiadomości.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

 Gimnazjum  Zobacz

Kultura Sarmacka

Uczniowie wysłuchają informacji o obyczajach sarmackich, nazywanych też kulturą staropolską. Zdominowały one cały wiek XVII i część XVIII stulecia. Składają się na nie zwyczaje związane z obchodzeniem świąt, kuchnią, stylem życia. Uczestnicy zajęć zwiedzą także pałacowe wnętrza, a na zakończenie wypełnią ćwiczeniówki.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

 Gimnazjum  Zobacz

Zagadkowy pałac

W trakcie zwiedzania uczestnicy wysłuchają opowieści o losach Pałacu i będą uważnie przypatrywać się wystrojowi wnętrz oraz eksponatom. Zadaniem uczniów będzie rozszyfrowanie zagadek umieszczonych na kartach pracy.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

 Gimnazjum  Zobacz

Barok epoka i styl

Lekcja poświęcona barokowi. Uczniowie wirtualnie przeniosą się do Rzymu i wysłuchają informacji o układach urbanistycznych, elementach architektonicznych, rzeźbie i malarstwie, charakterystycznych dla tej epoki. Poznają też artystów, którzy wpłynęli na rozwój kultury i sztuki w XVII i XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Prowadzący: Izabela Tokar, Anna Miazga.

 Gimnazjum  Zobacz

Komendant, Dziadek, Marszałek – Józef Piłsudski.

Celem lekcji jest przedstawienie życiorysu Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza w kontekście walki
o niepodległość. Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą ekspozycję stałą w Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego i dowiedzą się, co to jest patriotyzm. Prowadzący przybliży także historię pobytu Legionów Polskich w Kielcach, które wraz z Józefem Piłsudskim torowały drogę do odzyskania niepodległości Polski.

Prowadzący: Anna Miazga.

  Gimnazjum  Zobacz

Motywy mitologiczne

Podczas zajęć omówione zostaną losy bohaterów mitologii greckiej, których można zobaczyć na obiektach rzemiosła artystycznego na piętrze w Pałacu. Uczestnicy rozwiążą także karty pracy.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

Gimnazjum  Zobacz

Zostań kolekcjonerem

Zapraszamy przyszłych kolekcjonerów na zajęcia edukacyjne, podczas których dowiedzą się m.in. kim jest mecenas sztuki, co to jest muzeum, dlaczego należy dbać i chronić nasze dziedzictwo? W trakcie warsztatów uczestnicy staną się prawdziwymi muzealnikami, stworzą własną kolekcję przedmiotów” i wypełnią kartę pracy.

Prowadzący: Izabela Tokar, Anna Miazga, Natalia Łakomska.

Gimnazjum  Zobacz

O dyplomacji – Szlaczek i zawijas. Grafitem czy piórem

Uczestnicy dowiedzą się, co to znaczy być dyplomatą. Poznają herb fundatora Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, Jakuba Zadzika, którym sygnował swoje dokumenty. Gimnazjaliści zwiedzą gabinet biskupów. Na zakończenie, pisząc piórem, stworzą swój własny list dyplomaty i wypełnią kartę zadań.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar

Gimnazjum  Zobacz

Bicie „zadzików”

Zajęcia rozpocznie zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego, w którym zostały zaprezentowane monety i banknoty, zwłaszcza na terenie historycznej północnej Małopolski. Podczas zajęć edukacyjnych w sali multimedialnej wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: płacidło, mennica czy matryca. Lekcja będzie opowieścią o przeobrażeniach środków płatniczych od czasów wczesnośredniowiecznych po nowożytne. W ostatniej części zajęć – dzięki zrekonstruowanemu warsztatowi menniczemu – młodzież wybije monetę z przedstawieniem Jakuba Zadzika – fundatora Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.

Prowadzący: Izabela Wójcik, Izabela Tokar

Gimnazjum  Zobacz

Motywy biblijne

Dlaczego Biblia nazywana jest Księgą nad księgami? Czym jest Biblia i czym różni się od mitologii? Dlaczego była tak silną inspiracją dla artystów? Na te i inne pytania uczniowie znajdą odpowiedzi podczas zajęć. Uczniowie poznają także losy bohaterów biblijnych przedstawionych na obrazach i obiektach rzemiosła artystycznego w Pałacu.

Prowadzący: Izabela Tokar, Anna Miazga.

Gimnazjum  Zobacz

Sarmata- polski rycerz.

W ramach zajęć zaprezentowana zostanie znajdująca się w pałacowej sieni dawna broń biała: zachodnioeuropejska, polska i wschodnia. Prezentacja ta posłuży za podstawę do przedstawienia Sarmaty jako polskiego rycerza, obrońcy ojczyzny.

Prowadzący: Michał Biłejszys

 Gimnazjum  Zobacz

 

Zajęcia edukacyjne Ekspozycja Muzealna Orla 3 

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

EKO III – Ewolucja

Ewolucja to powolny, nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju organizmów. Rozwiązując karty pracy, uczestnicy, przy pomocy prowadzącego, odpowiedzą na pytanie: dlaczego wymarły mamuty
i dlaczego przeciwieństwem ewolucji jest rewolucja? Przyporządkują cechy przystosowawcze do określonych gatunków zwierząt.

 Gimnazjum  

EKO IV – Świat zwierząt – drapieżnik i ofiara

Świat natury to ciągła walka o przetrwanie. Każdy organizm wyposażony jest w zespół cech, które pozwalają mu przeżyć w jego środowisku. Na podstawie zgromadzonych na ekspozycji okazów uczestnicy poznają przystosowanie zwierząt do polowania, do ucieczki, kamuflażu czy obrony. Zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, jednak szczególnie zapraszamy osoby niedowidzące, które będą mogły swobodnie dotknąć sierści i poroża zwierząt.

 Gimnazjum