Dla nauczycieli

Konferencja metodyczna to spotkanie grupy naukowców, praktyków i nauczycieli zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania, w przestrzeniach muzeum tworzymy wystawę z wybranych eksponatów, odbywają się serie krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat oraz warsztaty.
Konferencje organizowane przez Dział Edukacji wraz z ośrodkami metodycznymi w Kielcach: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli trwają około 3 godzin są platformą wymiany doświadczeń: nauczycieli, metodyków i muzealników.

Aktualne konferencje

Cudze chwalicie swego nie znacie...

30 stycznia w godz. 14–17 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają nauczycieli plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze, języka polskiego i historii na konferencję metodyczną

„Cudze chwalicie swego nie znacie..."
Region świętokrzyski w twórczości malarzy Józefa Szermentowskiego i Franciszka Kostrzewskiego

 

Czytaj więcej

 

Na zdjęciu obraz: Józef Szermentowski, Widok Sandomierza od strony Wisły, 1855
MNKi/M/27

 

Powrót