Dla rodziców i dzieci

Zapraszamy do skorzystania z familijnych spotkań w Pałacu w Kielcach. W każdą sobotę, w godzinach 11 - 13 odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia poruszać będą różnorodną tematykę z dziedziny sztuki, kultury, historii, przyrody, skupioną wokół ekspozycji muzealnej Pałacu, a także wydarzeń okolicznościowych. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 8 zł. Poniżej prezentujemy tematy oraz terminy zajęć. Zachęcamy do udziału! Warto wziąć zakręt na kulturę od najmłodszych lat! 

 

Sobotnie warsztaty familijne

Wolna Strefa Lafarge w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach to projekt edukacyjny Muzeum Narodowego w Kielcach skierowany do najmłodszych gości Muzeum. Dzieci są niezwykle istotne dla naszej działalności. Aby stały się przyszłymi wnikliwymi odbiorcami działań kulturotwórczych, trzeba przygotować je do bywania w muzealnych przestrzeniach. Jednakże, aby pojawiły się w naszych murach należy przekonać osoby odpowiadające za ich wychowanie do spędzania czasu wolnego w Muzeum.

 

Wolna Strefa Lafarge w Pałacu Biskupów Krakowskich

Nieopodal Źródełka Biruty stoi kamienna baszta prochowa, której drewniane drzwi prowadzą do ogrodu włoskiego przy Pałacu Biskupów Krakowskich. Kiedyś w baszcie znajdował się proch armatni, służący do wystrzałów (fanfar) na cześć wyjątkowych gości.

 

Wolna Strefa Lafarge w ogrodzie włoskim