Zajęcia edukacyjne

Grupa może liczyć od 3 do maks. 30 osób. Zajęcia trwają około 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 5 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:

telefonicznie: tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom.: /+48/ 660 957 875
e-mailem: edukacja@mnki.pl 

Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.

Zajęcia edukacyjne w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Historia Pałacu i jego sekrety

Prowadzący opowie o dziejach najważniejszego zabytku architektury w Kielcach – Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. Uczniowie podczas prezentacji multimedialnej i zwiedzania dowiedzą się, dlaczego powstał, jakie pełnił funkcje na przestrzeni wieków, kto w nim mieszkał i bywał.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

Szkoły ponadgimnazjalne

Zobacz

Polska Wazów. Historia Rzeczypospolitej zaklęta w obrazach

Uczestnicy poznają historię XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, przedstawioną na obrazach namalowanych w krakowskim warsztacie Tomasza Dolabelli, są to m.in. Sąd na Arianami, Pakty i traktaty polsko-moskiewskie czy Pożar Ławry Troickiej. Uczniowie w trakcie prezentacji multimedialnej zobaczą detale omawianych obrazów. Pod koniec zajęć rozwiążą zadania umieszczone w kartach pracy.

Prowadzący: Anna Miazga.

Szkoły ponadgimnazjalne Zobacz

Kultura sarmacka

Podczas zajęć uczniowie zwiedzą pałacowe wnętrza, a także wysłuchają opowieści o obyczajach sarmackich, nazywanych też kulturą staropolską.  Zdominowały one cały wiek XVII i część XVIII. Składają się na nie zwyczaje związane z obchodzeniem świąt, z kuchnią i stylem życia. Uczestnicy zajęć dowiedzą się też m.in. co oznacza pompa funebris, a na zakończenie, w ramach utrwalenia zdobytych wiadomości, wypełnią karty pracy.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

Barok epoka i styl

W sali edukacyjnej uczniowie poznają genezę baroku. Oglądając prezentację multimedialną wirtualnie przeniosą się do Włoch, gdzie barok miał swój początek. Dowiedzą się o charakterystycznych dla tej epoki układach urbanistycznych, elementach architektonicznych, rzeźbie i malarstwie. Poznają także artystów, którzy wpłynęli na rozwój kultury i sztuki dworskiej w XVII i XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Prowadzący: Izabela Tokar, Anna Miazga.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

Legiony polskie. Lekcja patriotyzmu

W Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego, gdzie odbędą się zajęcia, uczniowie poznają sylwetki jego najbliższych współpracowników, którzy wraz z nim torowali drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prowadzący: Paweł Grzesik, Anna Miazga.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

Józef Piłsudski. Droga do niepodległości.

Heroiczne walki i potyczki, hart ducha, odwaga w szczególnie trudnych sytuacjach. To tylko niektóre elementy pojawiające się w życiu Józefa Piłsudskiego. Podczas tej lekcji prowadzący przybliży jego życiorys, zwłaszcza w kontekście walki o niepodległość. Następnie odbędzie się zwiedzanie ekspozycji w Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego.

Prowadzący: Paweł Grzesik, Anna Miazga.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

Motywy mitologiczne

Podczas zajęć omówione zostaną losy bohaterów mitologii greckiej przedstawionych na obiektach rzemiosła artystycznego na piętrze w Pałacu.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

O dyplomacji – Szlaczek i zawijas. Grafitem czy piórem?

Uczestnicy zwiedzą gabinet biskupów. Poznają herb fundatora Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich– Jakuba Zadzika, który zanim został biskupem krakowskim, pełnił ważne urzędy polityczne na dworze Wazów i był wysyłany na „trudniejsze misyje”. Na zakończenie zaprosimy do trudnej sztuki kaligrafii – uczniowie napiszą list dyplomaty opatrzony pieczęcią.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

Bicie „zadzików”

Zajęcia rozpocznie zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego, w którym zostały zaprezentowane monety i banknoty, zwłaszcza na terenie historycznej północnej Małopolski. Podczas zajęć w sali multimedialnej wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: płacidło, mennica czy matryca. Lekcja będzie opowieścią o przeobrażeniach środków płatniczych od czasów wczesnośredniowiecznych po nowożytne. W ostatniej części zajęć – dzięki zrekonstruowanemu warsztatowi menniczemu – uczniowie wybiją monetę z przedstawieniem Jakuba Zadzika – fundatora Pałacu Biskupów Krakowskich.

Prowadzący: Izabela Wójcik, Izabela Tokar.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

Motywy biblijne

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, dlaczego Biblia przez wieki była inspiracją dla artystów. Poznają losy bohaterów biblijnych przedstawionych na obrazach i obiektach rzemiosła artystycznego w Pałacu.

Prowadzący: Izabela Tokar, Anna Miazga

Szkoły ponadgimnazjalne

 Zobacz

Broń biała  symbol rycerskości i eksponat artystyczny

Podczas zajęć prowadzący zaprezentuje znajdującą się w pałacowej sieni kolekcję broni białej: zachodnioeuropejskiej, polskiej i wschodniej. Opowie o historii, budowie i funkcji prezentowanych obiektów oraz roli białej broni w kulturze rycerskiej i sarmackiej. Ponadto uczestnicy poznają techniki zdobnicze wykorzystywane w produkcji broni, które czynia ją nie tylko narzędziem, ale również dziełem sztuki.

Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz

 

Zajęcia edukacyjne Ekspozycja Muzealna Orla 3 

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

EKO III – Ewolucja

Ewolucja to powolny, nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju organizmów. Rozwiązując karty pracy, uczestnicy, przy pomocy prowadzącego, odpowiedzą na pytanie: dlaczego wymarły mamuty
i dlaczego przeciwieństwem ewolucji jest rewolucja? Przyporządkują cechy przystosowawcze do określonych gatunków zwierząt.

Szkoły ponadgimnazjalne  

EKO IV – Świat zwierząt – drapieżnik i ofiara

Świat natury to ciągła walka o przetrwanie. Każdy organizm wyposażony jest w zespół cech, które pozwalają mu przeżyć w jego środowisku. Na podstawie zgromadzonych na ekspozycji okazów uczestnicy poznają przystosowanie zwierząt do polowania, do ucieczki, kamuflażu czy obrony. Zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, jednak szczególnie zapraszamy osoby niedowidzące, które będą mogły swobodnie dotknąć sierści i poroża zwierząt.

Szkoły ponadgimnazjalne