Aktualności

Oferta pracy - wartownik

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko:

Wartownika Wewnętrznej Służby Ochrony

 

 

 

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu pracownika ochrony min. 2 lata,
 • zaswiadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane przez KWP,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków:

 • ochrona osób i mienia w muzeum zgodnie z ”ustawą o ochronie osób i mienia”,
 • wykonywanie zadań wynikających z planu ochrony,
 • wykonywanie poleceń dowódcy i szefa ochrony,
 • dbanie o wygląd zewnętrzny.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na zastępstwo 2 etaty.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • kserokopie legitymacji osoby dopuszczonej do pracy z bronią.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku osobiście w siedzibie

Muzeum Narodowego w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w procesie rekrutacji zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych jest Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, REGON: 366209736. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art 221 Kodeksu pracy i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wew. 211 lub 212.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)


Powrót