Archiwum aktualności

07.12 18:00

Wystawa

Pejzażyści w Pałacu - nowa wystawa
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Wystawa przedstawiająca drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego realizmu: Franciszka Kostrzewskiego i Józefa Szermentowskiego, ich wpływ
na rozwój malarstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regionem świętokrzyskim.

W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrońców praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia.

07.12 12:00

Wydarzenie

Żywa Biblioteka
Muzeum Dialogu Kultur

Żywa Biblioteka to niepowtarzalna okazja do spotkania twarzą w twarz
z osobami przynależącymi do grup postrzeganych przez pryzmat stereotypów. Celem organizacji Żywej Biblioteki jest przede wszystkim tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia oraz działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.

Powrót