Zwiedzanie z przewodnikiem

Poniżej przedstawiamy listę przewodników zewnętrznych upoważnionych i przeszkolonych przez kierowników działów: Rzemiosła Artystycznego, Malarstwa i Rzeźby, Sztuki Współczesnej, Rycin, Historii – twórców ekspozycji stałej:

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNIKA (krótki opis)

NUMER KONTAKTOWY

Banasik-Gajos Krystyna* Studia wyższe: nauczyciel języka polskiego (możliwość oprowadzania w języku angielskim).

robert196@onet.eu

TEL. 603 548 950

Barwińska Barbara* Studia wyższe: nauczyciel muzyki (możliwość oprowadzania w języku angielskim).

barbara-art.@o2.pl

TEL. 600 950 970

Gruszczyński Kazimierz* Studia wyższe techniczne. Nauczyciel
i przewodnik po woj. świętokrzyskim, Muzeum Przyrodniczym
na Św. Krzyżu, Jaskini Raj. (możliwość oprowadzania w języku rosyjskim i niemieckim).

basia408@vp.pl

TEL. 511 083 988

Korban Andrzej* Przewodnik terenowy
po woj. świętokrzyskim. Studia wyższe: specjalista do spraw turystyki (możliwość oprowadzania w języku angielskim
i francuskim).

aktwir@interia.pl

TEL. 501 421 484

Lech-Bętkowska Aneta* Przewodnik terenowy po woj. świętokrzyskim. Pilot wycieczek. Nauczyciel studia wyższe filologia polska i muzyka.

aneta1133@op.pl

TEL. 606 647 756

Łesyszak Monika** Przewodnik po woj. świętokrzyskim. Pilot wycieczek. Studia wyższe: biolog (możliwość oprowadzania
w języku niemieckim i angielskim).

TEL. 668 201 759

Wawrzycki Kazimierz* Studium pedagogiczne. Przewodnik
po woj. świętokrzyskim, Bieszczadach, Jaskini Raj
i Świętokrzyskim Parku Narodowym.

kazimierzwawrzycki@gmail.com

TEL. 609 359 463

 

Poniżej prezentujemy listę pozostałych przewodników zewnętrznych upoważnionych przez Muzeum Narodowe w Kielcach do oprowadzania po ekspozycjach stałych:

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNIKA (krótki opis)

NUMER KONTAKTOWY

Alf Alicja** Studia wyższe: nauczyciel języka polskiego
i historii. Pilot wycieczek, przewodnik po woj. świętokrzyskim.

aalf@onet.eu

TEL. 609 497 249

Bugajski Tadeusz* Przewodnik po woj. świętokrzyskim
i Jaskini Raj.

TEL. 697 826 841

Kwiecień Joanna* Przewodnik w Jaskini Raj. Pilot wycieczek. Studia wyższe: politolog (możliwość oprowadzania w języku angielskim).

joannakwiecien@wp.pl

TEL. 698 355 691

Matuszewska Marta*­ Studia wyższe: filologia polska. Pilot wycieczek – rezydent biur podróży (możliwość oprowadzania
w języku bułgarskim).

martamatuszewska@interia.eu

TEL. 506 754 554

Miszczyk Agnieszka** Pilot wycieczek. Studia wyższe: teolog (możliwość oprowadzania w języku angielskim).

amisz@vp.pl

TEL. 608 248 500

Pepasiński Adam* Przewodnik po woj. świętokrzyskim. Instruktor ochrony przyrody PTTK. Pilot wycieczek. Nauczyciel. Studia wyższe: filolog polski.

adampen@poczta.onet.pl

TEL. 517 245 799

Putowska Agnieszka* Wyższe: pedagogika z plastyką (możliwość oprowadzania w języku angielskim).

angiex@o2.pl

TEL. 604818 329

Rybus Rafał** Studia wyższe: nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie.

r.rybus@gazeta.pl

TEL. 609 628 642

Skibińska-Opoka Lena**Przewodnik po woj. świętokrzyskim. Instruktor Ochrony Przyrody. Studia wyższe: geograf (możliwość oprowadzania w języku angielskim)

lenkaopoka@op.pl

TEL. 503 705 838

Suchacki Marcin**Studia wyższe pedagogiczne – historyk.

stonewell1@wp.pl

TEL. 604 991 576

Tofil Sławomir* Studia wyższe: nauczyciel języka polskiego.

slaweksted@op.pl

TEL. 503 032 445

Wadowski Maciej* (możliwość oprowadzania w języku angielskim).

mwadom@interia.pl

TEL. 605 855 314

Walas-Mieloszyńska Izabela* Studia wyższe: kulturoznawstwo międzynarodowe.

izabelaw.m2@gmail.com

TEL. 608 335 571

Wiejak Kazimiera Barbara* Przewodnik po woj. świętokrzyskim, Jaskini Raj, Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym.

TEL. 508 099 242

Wójcik Stanisław* Przewodnik po woj. świętokrzyskim
(możliwość oprowadzania w języku rosyjskim).

swojcik1952@o2.pl

TEL. 41 331 94 68

* Przewodnik wyspecjalizowany w oprowadzaniu po Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach
* Przewodnik wyspecjalizowany w oprowadzaniu po ekspozycji muzealnej Zwierzęta i kontynenty przy ul. Orlej 3
* Przewodnik wyspecjalizowany w oprowadzaniu po Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Powrót