Wystawa laureata konkursu plastycznego PRZEDWIOŚNIE

 „Ku pamięci”

Ten tytuł pochodzi z upowszechnionego w czasach mojej wczesnej młodości zwyczaju prowadzenia przez większość rówieśników (i nie tylko) rodzaju pamiętnika, do którego wpisywano jakieś swoje lub cudze myśli, życzenia, wiersze, rysunki itp. Ma on nieco żartobliwy wydźwięk, gdy go skojarzymy wyłącznie z tym młodzieżowym zwyczajem i wpisaną w niego naiwność i banalność. Chodzi mi jednak bardziej o kierunek plastycznego działania, obszar emocji w jakim mają się znaleźć moje prace plastyczne, które znajdą się na wystawie w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Określiłbym je takimi hasłami jak:

 • pamięć jako funkcja społeczna i artystyczna; wzajemne dopełnianie i przenikanie się,

 • poszukiwanie w pamięci elementów tworzących i budujących emocje; konstruujących uczuciowość artystyczną i ludzką,

 • plastyczne określanie elementów rzeczywistości związanych ze zdarzeniami z przeszłości, mających określone funkcje i nasyconych skojarzeniami,

 • związek przedmiotu z człowiekiem, ślady z przeszłości i historii,

 • formy istnienia przeszłości w czasie bieżącym,

 • plastyczny zapis codzienności.

   

  Moim celem jest zbudowanie przestrzeni wypełnionej plastycznymi obiektami z zakresu malarstwa, rzeźby, obiektu przestrzennego, rysunku, będącymi opowieścią o czasie przeszłym i jego śladach w pamięci. Wystawa będzie też osobistą opowieścią o ludziach, rzeczach, przestrzeni i sztuce, która staje się specyficznym „zegarem” odmierzającym upływający czas.

  Stworzenie indywidualnego kontekstu dla ekspozycji w miejscu, które jest dowodem uwielbienia społeczeństwa polskiego i wdzięczności dla jego geniuszu, a teraz miejscem szczególnej pamięci o nim, wypełnionej elementami ściśle związanymi z autorem Quo vadis ma stworzyć interesującą relację dwóch różnych światów i czasów, ale też skierować odczucia widza na problemy przemijania.

 

Andrzej Brzegowy