Formuła

konferencja, Mahomed HassanKONFERENCJA

Konferencja „Muzeoterapia” to spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych socjoterapeutycznymi i psychoterapeutycznymi metodami pracy stosowanymi w muzeach. Podczas dwudniowego spotkania przyjrzymy się relacjom osoby dysfunkcyjnej z dziedzictwem kulturowym. W ramach konferencji odbędą się dwie sesje krótkich wykładów monograficznych.  Pierwsza z nich – „Medytacja” będzie dotyczyć głównie zagadnień autorefleksji, deliberacji, koncentracji oraz namysłu, natomiast druga –„Transformacja” będzie poruszać takie tematy, jak: ewolucja, metamorfoza, restrukturalizacja i transmutacja. Na jeden panel składają się cztery wystąpienia po 20 minut. Po każdej z sesji odbędzie się innowacyjny rodzaj dyskusji „The Long Table”.

Rezultatem konferencji będzie publikacja, na którą złoży się osiem artykułów, będących podsumowaniem dwudniowych dyskusji i wystąpień prelegentów.

DYSKUSJA „THE LONG TABLE” - Długi stół

Konferencja została podzielona na dwie części: debatę naukową oraz dyskusję inspirowaną autorskim projektem  Lois Weaver, dającą możliwość wypowiedzenia się każdej osobie na sali. „The Long Table” wykorzystuje doświadczenie i praktykę na równi z badaniami naukowymi.

Zarys

Stół jest środkiem służącym do generowania dyskusji na określony temat. Poprzez wykorzystanie odpowiednio przygotowanych miejsc oraz protokołu uczestnictwa, zmienia się w zwykłą rozmowę w performance. Projekt „Długi stół” eksperymentuje z uczestnictwem i zaangażowaniem poprzez połączenie atmosfery związanej z domem i z publicznym forum oraz zachęcaniem do niezobowiązującej konwersacji na poważne tematy.

Format

Projekt jest tworzony poprzez odpowiednie rekwizyty: długi stół, krzesła, obrus, na którym można pisać markerami. Wydarzenie ma wyznaczony początek i koniec. Chociaż nie jest potrzebny gospodarz, to zazwyczaj wyznacza się osobę, która zaczyna i kończy spotkanie, oraz dba o to, żeby etykieta była przestrzegana. Etykieta znajduje się na wszystkich krzesłach wokół stołu.

Etykieta

 • To jest performance polegający na rozmowie przy stole
 • Każdy siedzący przy stole jest performerem
 • Wszystko jest w menu
 • Rozmowa jest jedynym daniem
 • Żadna kelnerka Ci nie pomoże
 • Tu panuje demokracja
 • Żeby wziąć udział, po prostu zajmij wolne miejsce przy stole
 • Jeśli miejsca przy stole są zajęte, możesz poprosić o dodatkowe krzesło
 • Jeśli odejdziesz od stołu, możesz w każdej chwili wrócić
 • Możesz swobodnie pisać komentarze na obrusie
 • Możecie nic nie mówić
 • Macie prawo czuć się skrępowani
 • Zawsze możecie się śmiać
 • Event ma koniec, ale nie musi mieć konkluzji

 Rezultatem zwrotnym dyskusji, będzie dokumentacja foto i audio, na którą złożą się dwie prezentacje publikowane na stronie internetowej konferencji.

 

szkolenie, Mahomed HassanSZKOLENIE

Spotkanie mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Scenariusze warsztatów dostosowane są do potrzeb uczestników konferencji.

Szkolenie antydyskryminacyjne poprowadzi Dominika Cieślikowska.
Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat tego, kto, kiedy, z jakiego powodu jest dyskryminowany lub narażony na dyskryminację. Przyjrzymy się relacjom  międzygrupowym w społeczeństwie i omówimy przejawy dyskryminacji w różnych obszarach życia. Analiza wybranych przypadków dyskryminacji pozwoli zwrócić uwagę na przesłanki i mechanizm dyskryminacji.

Dominika Cieślikowska

Dominika Cieślikowska - psycholożka, trenerka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Współorganizuje i bierze czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych przedsięwzięciach (szkolenia, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujących politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od kilku lat stale współpracująca z grupami pracowników i pracowniczek muzeów w Polsce w obszarach przeciwdziałania dyskryminacji i społecznej odpowiedzialności instytucji kultury. Brała udział jako facylitatorka – ekspertka w tworzeniu modelu, strategii, oferty i działań kilku włączających instytucji kultury.

Szkolenie z komunikacji przeprowadzi Bartłomiej Świstak Piotrowski.

Tytuł: 

Komunikacja – jak nauczyć się lepiej rozmawiać, skuteczniej negocjować – praktyczne zastosowanie komunikatu „ja”.

Opis:

Warsztaty dla osób, które chcą nauczyć się sztuki komunikacji. Jeśli chcesz, żeby spotkania w szerszym gronie były dla Ciebie mniej stresujące i chcesz się czuć pewniej w kontaktach z innymi, zacznij od używania komunikatu „ja". Na co dzień popełniamy liczne błędy, np. używając komunikatu „ty” lub uogólniając naszą wypowiedź. Jak nie wpaść we własne pułapki słowne?

Agenda w punktach:

- komunikat „ja” – definicja

- komunikat „ja” – praktyczne przygotowanie

- komunikat „ja" – ćwiczenia warsztatowe

 

Bartłomiej Świstak Piotrowski


Bartłomiej Świstak Piotrowski - networker, ekspert od budowania społeczności offline, business development manager i mentor. Jest odpowiedzialny za strategię i konsultacje strategii wielu marek oraz zajmuje się budowaniem społeczności w realu. Jest liderem w takich markach jak: TEAM Kraków (klub rozwojowo networkingowy), Startupunity (budowanie społeczności startupowych) startupuj.pl (marka szkoleniowa) oraz wyróżniającym się aktywistą w: #omgkrk (krakowska społeczność startupowa), Narzędziownia (szeroko rozumiana branża szkoleniowa z całej Polski), Centrum Obywatelskie (inkubator i akcelerator NGO), Kraków Miastem Startupów (fundacja specjalizująca się w prestartupingu) oraz Startupmind (społeczność oceniająca startupy). W organizowanych i współorganizowanych przez Świstaka spotkaniach brali udział liderzy: Innovation Nest, Startup Poland, Reaktor Warsow, Urząd Miasta Kraków, Pirx oraz przedstawiciele kilkuset innych marek. Prowadził szkolenia/konsultacje dla: Instytut Ekonomii Narodowego Banku Polskiego, Flytech, Fundacja My Pacjenci, Allbag i kilkudziesięciu innych. Kilkukrotnie występował w telewizji oraz artykułach mediów ogólnopolskich. Od lat pomaga przedsiębiorcom, startupom i organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu ich problemów oraz od lat wspiera integrację lokalnych środowisk przedsiębiorców, startupowców oraz NGO i ruchów nieformalnych.

 

 

 

PROJEKTY ARTYSTYCZNE

Pokaz wybranych postaw artystycznych, które prezentują nowatorski język komunikacji, tworząc nową, społeczną przestrzeń wymiany myśli, poznania i zrozumienia różnorodności społecznej. Zazwyczaj projektom tym towarzyszą działania interaktywne, które inicjują nowe typy relacji.

Natalia Łakomska

dr Natalia Łakomska - artystka i pedagog. Specjalistka z dziedziny upowszechniania kultury. Autorka projektów „Spotkania ze sztuką”, „Salony”, „Artdocumenta”, „Obraz-objazd”, „Artee-esencja młodej sztuki w Polsce” projekt dofinansowany przez MKiDN oraz „Dowiedz się więcej! Rozwijanie kompetencji poprzez edukację muzealną” dofinansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Artystka działająca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, dyskurs z zakresu sztuki relacyjnej. Przewód doktorski „Obrazy mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno- społeczny ulicy Złotej w Kielcach” w 2017 roku wyróżniony przez radę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„Obrazy mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach”
Projekt artystyczny jest dyskursem z zakresu sztuki relacyjnej według koncepcji Nicolasa Bourriaudo. Analizie został poddany niewielki fragment pejzażu architektonicznego, miejsce zamieszkania autorki. Cykl czterech monumentalnych tryptyków, każdy o rozmiarach 150 x 300 cm, przedstawia pejzaż topograficzny. Wyfrezowany w płycie rysunek podporządkowany jest perspektywie sferycznej. Autorka posłużyła się współczesnymi narzędziami optyki Google Maps. Street View, jednak metodyka pracy ujawnia poszukiwania odniesienia, a nie dosłownego obrazowania. W sztuce relacyjnej dzieło malarskie staje się przestrzenią spotkania. Obserwator-interlocutor podążając wzdłuż ulicy, gromadzi doświadczenia estetyczne, które stają się podstawą interakcji. W niniejszym projekcie relief i dźwięk stały się elementami służącymi do aktywizacji osób niewidomych (mieszkańców ulicy Złotej). Obrazy przyjmują funkcje społeczne, kreują relacje, budują więzi interpersonalne.

 

 

grafika: Mahomed Hassan, CC0
Katarzyna Pytlewska