Partnerzy

 

UJKWspółpraca z Muzeum Narodowym w Kielcach Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach

  • Wystawa geometrystów pracowników ISP oraz członków grupy geometrycznej, którymi opiekuje się dr Bożena Kowalska – kurator wystawy prof. W. Łuczaj
  • 20 czerwca 2017 rok - Muzeum Narodowe w Kielcach - Prezentacja nakryć głowy wykonanych pod kierunkiem mgr Marty Pabian w trakcie wernisażu wystawy – czapki z głów – kolekcja kapeluszy ze zbiorów w Nowym Jiczinie
  • Muzeum Narodowe w Kielcach opublikowało dwie prace doktorskie doktorantów absolwentów z ISP – dr Artur Ptak, dr Natalia Łakomska
  • Pracownicy Muzeum Narodowego podnoszą swoje kwalifikacje na studiach doktoranckich ISP
  • Praktyki zawodowe kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odbywają się także w Muzeum Narodowym w Dziale Edukacji
  • Dr Maciej Zdanowicz, prof. W. Łuczaj - tekst krytyczny do wystawy retrospektywnej Jacka Sienickiego prezentowanej w Muzeum narodowym w Kielcach
  • Pracownicy Muzeum są interesariuszami dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach od kilku lat współpracuje z Muzeum Narodowym w Kielcach. Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Seniora, Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz Zespół Profilaktyki Rodzinnej miały możliwość korzystać z projektu „Muzeum bliżej nas”. Podopieczni Zespołu Profilaktyki Rodzinnej wraz z dziećmi brali udział w warsztatach artystycznych: tkackich, malarskich, literackich, ale też ciekawych, twórczych zajęciach w pięknym ogrodzie włoskim Muzeum Narodowego. Ponadto Wolontariat MOPR w Kielcach organizował wraz z Muzeum Dzień Dziecka.

Udział naszych podopiecznych oraz osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach pozwala na pobudzanie ekspresji, wpływa na rozwój inteligencji emocjonalnej oraz zdolności empatycznych.

 

Współpraca Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z Muzeum Narodowym w Kielcach:

12.05.2011 – Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku – wystawa stała – 8 mieszkańców
01.09.2011 – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich – wystawa stała – 5 mieszkańców
05.09.2012 – Dawny Pałac  Biskupów Krakowskich –  wystawa stała, ogród włoski – 8 mieszkańców
22.03.2013 – wystawa ,,Zwierzęta i kontynenty” – 8 mieszkańców
02.07.2014 – Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku – wystawa stała – 8 mieszkańców
29.04.2015 – Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku – wystawa stała, wystawa czasowa: ,,Ambasadorzy słowa” – 8 mieszkańców
21.09.2017 – Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku – wystawa stała oraz prelekcja pt. ,,Sto lat w Oblęgorku” – 7 mieszkańców – zorganizowanie wyjazdu integracyjnego z innymi kieleckimi DPS-ami

 logo_Polski Związek NiewidomychWspółpraca Polskiego Związku Niewidomych z Muzeum Narodowym w Kielcach wiąże się bezpośrednio z tematyką konferencji.

Nasi członkowie wzięli aktywny udział w Kulturalnym Rajdzie Bez Barier. Istotą tego spotkania było wypracowanie dla pracowników muzeów wskazówek przydatnych przy oprowadzaniu osób z problemami ze słuchem i wzrokiem. Jednym z elementów zwiedzania kieleckiego muzeum była dyskusja muzealników z uczestnikami rajdu. W trakcie rozmowy pracownicy muzeum dowiedzieli się o specyficznych potrzebach osób niepełnosprawnych.

Podczas projektowania rozwiązań ułatwiających korzystanie ze zbiorów muzeum osobom niewidomym pracownik naszej organizacji opiniował zaproponowane udogodnienia. Były to konsultacje w zakresie oznaczeń na mapie tyflograficznej, audiodeskrypcji eksponatów oraz funkcjonalności rozwiązań dźwiękowych, naprowadzających niewidomych na eksponaty.

szansa dla niewidomych logoFundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce już od kilku lat współpracuje z Muzeum Narodowym w Kielcach. Pierwszą wspólną inicjatywą było udostępnienie w 2014 roku kilku dzieł Wyspiańskiego osobom z dysfunkcją wzroku. Mogły one smakiem i zapachem zapoznać się z dziełami sztuki.

Dzięki zastosowaniu tyflomap w Muzeum Narodowym niewidomi mogą poznać rozmieszczenie pomieszczeń muzealnych oraz dowiedzieć się o obiektach/punktach kluczowych znajdujących się w najbliższej okolicy. Pracownicy muzeum chętnie podejmują działania mające na celu udostępnienie kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także chętnie wdrażają wskazówki udzielane przez specjalistów z dziedziny tyflo.

 

Świetlica „Pod Aniołem” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Jesteśmy placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przychodzą do nas dzieci z rodzin często dotkniętych wykluczeniem społecznym. Ich rodzice nie odwiedzają muzeów i nie proponują tego swoim pociechom. Płatne wycieczki szkolne są przez wychowanków omijane. Dlatego szczególną wartość miało dla nas uczestnictwo w projekcie „Muzeum bliżej nas”. Pozwoliło na częstsze odwiedzanie oddziałów Muzeum Narodowego. Proponowana przez Państwa oferta, szczególnie warsztatowa, umożliwiała walkę ze stereotypem „nudnego miejsca” i w atrakcyjnej formie ukazywała zgromadzone zbiory.

 

Środowiskowe Domy Samopomocy Typu C. Jesteśmy ośrodkiem dla osób z różnymi typami demencji, staramy się odwiedzać muzea kieleckie.  Niestety nie zawsze pełna oferta jest dla nas dostępna, dlatego też takie spotkanie jest dla nas, terapeutów, bardzo ważne.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 SpecjalnaNauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Kielcach od wielu lat podejmują systematyczną współpracę z Muzeum Narodowym w Kielcach. Lekcje muzealne, połączone z warsztatami, stałe i czasowe wystawy wspierają proces edukacyjny i wychowawczy dzieci i młodzieży. Zajęcia dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej pozwalają uczniom  w sposób czynny zdobywać wiedzę, umożliwiają aktywne uczenie się przez działanie i przeżywanie. Muzeum poszerza  możliwości stosowania metod aktywizujących w nauczaniu, urozmaica sposób zdobywania wiedzy, wyrabia nawyk korzystania z różnych źródeł informacji. Udział w warsztatach daje szansę na realizację własnych pomysłów, osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości, stawania się twórcą, a nie tylko odbiorcą kultury. Poprzez kontakt z ośrodkami kultury wyrabia w młodzieży właściwy stosunek do wytworów kultury, rozbudza związek z regionem.

 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach dla przewlekle psychicznie chorych kobiet od 2015 roku współpracuje z kieleckim Muzeum Narodowym w realizacji projektu „Muzeum bliżej nas”, korzystamy z możliwości nieodpłatnego zwiedzania przez nasze mieszkanki wystaw oraz udziału w zajęciach edukacyjnych.

Poza całodobową opieką udzielamy naszym mieszkankom różnego rodzaju wsparcia, m.in. w ramach terapii prowadzimy zajęcia dostosowane do ich potrzeb i stanu zdrowia. Jak wynika z naszych obserwacji organizowanie wyjść do obiektów kultury (muzea, teatr, filharmonia) znacznie poprawia integrację podopiecznych ze środowiskiem, rozwój i odkrywanie zainteresowań oraz ogólną aktywizację. Ma zatem istotne walory terapeutyczne, stanowi pewien trening funkcjonowania społecznego i wyraźnie wpływa na rehabilitację społeczną osób z problemami zdrowia psychicznego. Nasze mieszkanki im bardziej są aktywne na różnych polach, tym dłużej lepiej się czują.

Jednocześnie do podobnych działań obligują nas przepisy w sprawie zajęć rehabilitacji w domach pomocy, które powinny zapewnić mieszkańcom zróżnicowaną terapię i zajęcia ruchowe obejmujące turystykę i rekreację.

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

Wszechnica Świętokrzyska

Kielecki Dom pod Fontanną

Sponsorzy

Buskowianka Zdrój http://www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/