Zbiory online

Chrystus Zmartwychwstały nad jeziorem Genezaret

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:2 poł. XVII w.
Autor:Dawid Teniers Młodszy (1610 - 1690)
Miejsce powstania lub znalezienia:Niderlandy
Technika:Olej
Material:Blacha miedziana
Wymiary:69,5x87,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/1759

Scena religijna, wielopostaciowa w pejzażu. Do brzegu akwenu - jezioro Genezaret przybija żaglowa łódź z rybakami-apostołami i połowem z ryb. Na pierwszym planie po lewej stronie stoi w kontrapoście błogosławiący rybaków Chrystus. W tle toń wzburzonego jeziora, nad nim i niemal na całym niebie - ciemne, burzowe chmury, jedynie ze szczeliną przepuszczającą smugę światła słonecznego padającego ukośnie w centrum obrazu. Po stronie prawej - daleki brzeg jeziora do którego dobija druga łódż bez żagla z dwoma siedzącymi osobami. Na szczycie tego brzegu usytuowany jest zamek.

Chrystus na pierwszym planie - po stronie lewej: ujęty 3/4 tyłem, zwrócony w prawo, z głową w nimbie (twarz w prawym profilu), z wyciągniętą prawicą, w jasnej (szarej) sukni i purpurowym płaszczu, bosy. Ku Niemu podąża wychodzący z łodzi przez wodę jeden z rybaków starszy wiekiem, z wyciągniętymi dłońmi, w błękitnej krótkiej sukni - św. Piotr. Pozostali rybacy są zajęci: żaglem miotanym przez wicher, wysiadaniem, wysypywaniem na brzeg bogatego połowu z sieci. Od wymienionych rybaków odstaje postać męska stojąca w wodzie po stronie prawej: w czarnej czapie, ze sznurem w dłoniach - Judasz (ukazany pośmiertnie). Na brzegu akwenu u dołu obrazu - obok ryb - leżą muszle.

Obraz wielobarwny, światłocieniowy.