Zbiory online

Widok Kępy Puławskiej

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1872 r.
Autor:Józef Szermentowski (1833-1876)
Miejsce powstania lub znalezienia:Paryż, Francja
Technika:Olej
Material:Płótno
Wymiary:82x116 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/284

Krajobraz o kompozycji strefowej, ukazujący rozlewiska Wisły w okolicach Puław. Na pierwszym planie - horyzontalnie ukazana odnoga koryta rzeki, zwężająca się po stronie prawej. W prawym dolnym rogu widoczny fragment brzegu pokrytego zieloną murawą. Przez odnogę rzeczną przeprawia się mężczyzna w łódce: ukazany od tyłu, na głowie ma kapelusz. Plan drugi stanowi cypel gruntu o dość wysokim brzegu (tytułowa Kępa Puławska) porośnięty wierzbami - tuż nad wodą po stronie prawej i różnorodnymi, okazałymi drzewami liściastymi na grzbiecie cypla. W głębi: po stronie lewej - fragment głównego nurtu rzeki i przeciwległego brzegu z wysoką zielenią; po stronie prawej - stożkowate wzniesienie również pokryte zielenią. W górnej części widoku - pogodne niebo z jasnymi obłokami odbijającymi blask słoneczny, padający też na wodę, której lustro odbija listowie roślin oraz mężczyznę w łodce. Koloryt naturalny, przewaga różnorodnych odcieni zieleni (grunt, rośliny) oraz złamanego bielą i szarością błękitu (woda, niebo).