Obiekt tygodnia

olej, płótno
83 x 68 cm
MNKi/M/1634

Francja, Paryż, Johann Joachim Kändler – model 1732;
Edme Samson - wykonanie 2. poł. XIX w.
porcelana, 71 x 23.1 x 19.8 cm 
MNKi/R/879

1923
druk, rękopis, papier
wym. 19 x 13 cm
MNKi/Ż/598

Szwajcaria, 1893/1894
10,5 x 8 cm
MNKi/Ż/260

Franz Seraph Hanfstaengl
wg obrazu E.W. Rietschela
Monachium, ok.1850-1854
MNKi/GR/2607