Obiekt tygodnia

Marian Czapla, 1993
akryl, płótno
wym. 180 x 120 cm
MNKi/W1355

Holandia, 1. poł. XVII w.
wym. 160,5 x 134,5 x 42cm
MNKi/R/2646

Jędrzej Kapostas, Karol M. Gröll
Polska, Warszawa, 1794
MNKi/N/268

kultura lubelsko-wołyńska (4200-3700 lat p.n.e.)
Miejsce znalezienia: nieznane
MNKi/A/842

olej, płótno, wym. 61 x 50 cm
zakup od artysty, 1983
MNKi/W/141

po 1876, akwarela, gwasz, papier
45 x 31 cm
MNKi/S/204
zakup od Zuzanny Sienkiewiczowej, 1959