"Gra obrazów"

"Gra obrazów"

 

Zapraszamy
na nową wystawę czasową
"Gra obrazów"
13 maja - 15 września 2011
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Po trwającym ponad rok gruntownym remoncie sal wystawowych dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, Muzeum Narodowe w Kielcach znów otwiera swe podwoje dla zwiedzających. Pierwszą ekspozycją, na jaką mamy zaszczyt zaprosić jest wystawa malarstwa z kolekcji rodziny Mroczkowskich. Autorem jej obecnego kształtu jest Jerzy Krogulec. Ekspozycja niezwykła nie tylko ze względu na prezentowane dzieła, ale także z uwagi na wyjątkową aranżację.

Trudno ogarnąć myślą, ubrać w słowa, materię tak delikatną, tak subtelną jak zachwyt nad pięknem, umiłowanie sztuki. Z takich emocji zdaje się być utkana kolekcja, która mamy przyjemność zaprezentować. I choć byłoby oczywistym błędem czy wręcz przekłamaniem owe emocje postawić na pierwszym miejscu, nie sposób o nich nie wspomnieć, leżą bowiem u podstaw każdej, z sercem budowanej kolekcji. Wiedza, doświadczenie zdobywane przez lata, z czasem weryfikują te intuicyjne, emocjonalne wybory, ale to co wyróżnia każdego kolekcjonera to pasja. Jedną z pierwszych refleksji, która nasunąć się może w trakcie zwiedzania wystawy jest pytanie, jak w jednym człowieku może pomieścić się fascynacja tak wieloma stojącymi na różnych biegunach nurtami artystycznymi. Ta różnorodność postawiła przed organizatorami ekspozycji nie lada zadanie. Jak zaprezentować kolekcję i nie zatracić, nie zagubić w nadmiernym porządkowaniu tego co w niej niezwykle istotne - emocji. Jak ich nie przygasić dokonując jednocześnie pewnego systematyzowania.

Na całość prezentacji składa się blisko dwieście sześćdziesiąt obrazów ponad dwustu malarzy. Jest to malarstwo polskie XIX i XX w., z nielicznymi, niemniej niezwykle interesującymi przykładami sztuki najnowszej. Kolekcja obejmuje prace artystów, których twórczość kształtowała się w najważniejszych ośrodkach artystycznych Europy. Ważne miejsce zajmują tu prace polskich monachijczyków (m.in. Tadeusza Ajdukiewicza, Józefa Brandta, Jana Chełmińskiego, Jana Nepomucena Głowackiego, Antoniego Kozakiewicza, Franciszka Streitta, Henryka Grabińskiego, Romana Kochanowskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego Jacka Malczewskiego, Władysława Maleckiego), przedstawicieli École de Paris (m.in. Romana Kramsztyka, Tadeusza Makowskiego, Józefa Pankiewicza, Jana Rubczaka). Bogato prezentowana jest także sztuka Młodej Polski. Szczególne miejsce w kolekcji zajmują dzieła artystów polskich żydowskiego pochodzenia (w tej grupie: Jankiel Adler, Rajmund Kanelba, Emanuel, Marcin Kitz, Adolf Abraham Milich, Abraham Neuman, Menasze i Efreim Seidenbeutel, Artur Szyk, Leon Weissberg), oraz zespół prac polskiego malarza związanego z Paryżem – Henryka Haydena . Bogato i wszechstronnie prezentowana jest także twórczość XX w. m.in. poprzez obrazy Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, Zbigniewa Pronaszki, Wacława Borowskiego, Tymona Niesiołowskiego, Zofii Stryjeńskiej, Jana Cybisa, Marii Jaremy, Erny Rosenstein, Tadeusza Brzozowskiego, czy wreszcie Jana Berdyszaka, Zdzisława Nitki, Tomasza Tatarczyka.

Gra obrazów, bo taki tytuł nosi wystawa, sugeruje relacje pomiędzy poszczególnymi pracami, ale też i relacje pomiędzy dziełem i widzem. W tej różnorodności zarówno stylów jak i tematów, kilka zdaje się zajmować uprzywilejowaną pozycję, są to: malarstwo polskich monachijczyków, główki dziecięce i twórczość Henryka Haydena. Ekspozycja przygotowana została na dwóch kondygnacjach – w salach wystaw czasowych na parterze, oraz w trzech salach piano nobile. Zaproponowano układ tematyczny jako jeden z wielu możliwych. Na wstępie, na zasadzie kontrastów ukazana została artystyczna wizja świata mężczyzn i świata kobiet. Dalej jeden z ważniejszych dla autora kolekcji temat – portrety dzieci; kolejne wątki to pejzaż i weduty. W ostatnim pomieszczeniu parteru, w alkierzu, eksponowany jest w ujęciu konserwatorskim - Widok Tyńca Saturnina Świerzyńskiego. W zaciemnionym pomieszczeniu będziemy mieli możliwość zobaczyć obraz w świetle ultrafioletowym i sodowym, pozwoli to zobaczyć jakim zabiegom konserwatorskim poddawany był obraz na przestrzeni lat, uwypukli późniejsze retusze, drobne punktowania. Tej części ekspozycji towarzyszyć będzie komentarz przygotowany przez konserwatorów.

Na piętrze prezentowane są kolejno: sceny rodzajowe, martwa natura, wspomniana już wcześniej grupa prac Henryka Haydena i jako ostatnie abstrakcja geometryczna, kolorystyczna i powroty figuracji.

To co stanowi absolutną nowość, to taki sposób prezentacji, który udostępnia widzowi dzieło jako całość. Widoczne są więc nie tylko lica obrazów ale i ich odwrocia, na których częstokroć znajdują się różnorodne napisy dokumentujące historię obrazu – tytuły i dopiski autorskie, dedykacje, nalepki z wystaw, pieczęcie składów z artykułami malarskimi, nalepki domów aukcyjnych, czy zwłaszcza w przypadku malarstwa współczesnego - sygnatury. Ciekawym wydaje się również sam wygląd podobrazia, różnorodne rodzaje krosien, płócien, desek.

Przy wybranych pracach znajdą się w wersji audio krótkie eseje, będzie więc można przysiąść i wysłuchać historii i ciekawostek związanych z poszczególnymi dziełami. Na koniec wspomnieć należy, że twórcą aranżacji jest profesor Ksawery Piwocki. Wystawie towarzyszy katalog.

Joanna Kaczmarczyk

Bilety:

  • normalny - 10 zł
  • ulgowy - 5 zł
  • grupowy* normalny - 5 zł
  • grupowy* ulgowy - 3 zł
  • zajęcia edukacyjne - 3 zł

* grupa powyżej 20 osób

 

Patronat honorowy:

Sponsor strategiczny:

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Partnerzy edukacyjni:

UWAGA! Wszystkie logo są aktywne i po kliknięciu na nie przechodzi się do strony internetowej partnera lub sponsora.

Poleć znajomemu

W celu polecania strony znajomemu prosimy o wypełnienie poniższego formularza: