Zamówienia publiczne

Kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowalnymi pn. Remont elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach projektu " Palac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona zachowanie i udostępnianie na cele publiczne zabytków ruchomych i n

Powrót