Ciekawostki

Archeologia - fakty i mity

Naczynie Poszukiwanie i kolekcjonowanie zabytków archeologicznych to ratowanie dziedzictwa
FAŁSZ 
Wydobywanie zabytków z ziemi bez naukowej dokumentacji ich kontekstu pozbawia nas najcenniejszych informacji o historii naszych przodków i niszczy dziedzictwo archeologiczne. Kolekcjonowanie zabytków archeologicznych z nielegalnych źródeł sprzyja procederowi rabunkowych wykopalisk, stwarzając rynek zbytu dla pozyskanych w ten sposób antyków, a w świetle prawa jest paserstwem. Ratowanie dziedzictwa polega na utrzymywaniu go w stanie możliwie nienaruszonym.  

Poszukiwanie zabytków w Polsce jest legalne 
PRAWDA
 
Warunkiem prowadzenia legalnych poszukiwań jest uzyskanie pozwolenia od właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poszukiwanie zabytków bez pozwolenia lub wbrew jego warunkom jest wykroczeniem.  

 

Czytaj dalej