Dialog w różnorodności

Ekspozycja prezentuje:
  • ideę dialogu międzykulturowego, sięgając w poszukiwaniu jego znaczenia m.in. do myśli najważniejszych przedstawicieli filozofii dialogu oraz współczesnych autorytetów; 
  • pojęcie wielokulturowości, wychodząc od wyjaśnienia czym jest: kultura, społeczeństwo, subkultura, kontrkultura, antropologia kulturowa, relatywizm kulturowy, etnocentryzm, glokalizacja etc. oraz pokazując skalę wielokulturowości na świecie; 
  • pozytywne przykłady dialogu międzykulturowego pomiędzy przedstawicielami różnych ras, wyznań, poglądów i przekonań oraz płci;
  • historię, kulturę, tradycję wybranych mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych m.in. Żydów, Ormian, Romów, muzułmanów i ewangelików;
  • małą ojczyznę widzianą oczami przedstawiciela mniejszości – Kielce postrzegane przez wracającego w rodzinne strony artystę Marka Cecułę;
  • prawa człowieka również w kontekście konfliktów;
  • artystyczne postrzeganie dialogu jako wstęp do części muzeum, w której zlokalizowana jest sala wystaw czasowych.

 

sala

 

 

Powrót