Trójkąt rożnorodności

Prezentacje multimedialne zbudowane są według podobnego schematu: zdjęcia, grafiki, wywiady z autorytetami, dźwięk i krótki tekst. Widz za pomocą ekranu dotykowego wybiera interesującą go prezentację. Każda trwa od kilkunastu do blisko trzydziestu minut

trojkat

Tematy poruszane w prezentacjach:
  • Dialog polsko-żydowski współcześnie - stosunki polsko-żydowskie od zakończenia II wojny światowej po czasy obecne;
  • Nieistniejący świat sztetl: Polacy i Żydzi przed II wojną światową - koegzystencja Polaków i Żydów, mieszkańców małych społeczności miejskich, tzw. sztetl; 
  • Islam i muzułmanie w Polsce - dzieje oraz sytuacja współczesna wspólnoty muzułmańskiej w  Polsce w odniesieniu do trzech grup:  polskich Tatarów, imigrantów z państw muzułmańskich oraz Polaków - konwertytów na islam; 
  • Kultura romska – przez historię do współczesności - przedstawienie wyjątkowości historii romskiej oraz swoistości romskiej kultury;
  • Ormianie polscy - historia i teraźniejszość - mniejszość ormiańska w Polsce; 
  • Region reformacji. Ewangelicy na Kielecczyźnie - historia reformacji w Małopolsce w XVI i XVII w.
  • Kultury pradawne regionu świętokrzyskiego - prezentacja przygotowana z myślą o młodych odbiorcach pokazuje wzajemne stosunki i oddziaływania kultur Regionu Świętokrzyskiego i Europy od epoki kamienia po okres wpływów rzymskich; 
  • Kobiety i mężczyźni: emancypacja i równouprawnienie - Czym jest emancypacja kobiet? Na czym polega ograniczanie ich praw? Jak kobiety walczyły o równe prawa i szanse? Jak wreszcie zmieniła się rola kobiety i mężczyzny w dzisiejszym świecie. Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć powyższa prezentacja.
  • Istota praw człowieka we współczesnym świecie - istota i historia Praw Człowieka. Historia wskazuje na proces dochodzenia do aktualnego ustawodawstwa oraz tłumaczy przedmiot, generacje praw  i warunki respektowania Praw Człowieka; 
  • Konflikty etniczne. Ludobójstwo w Wandzie - Co się dzieje, gdy nie ma dialogu? Do czego może doprowadzić brak porozumienia w atmosferze wzajemnej niechęci? Wydarzenia w Rwandzie w 1994 roku.

 

Powrót