Skrawki kultury

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Duże Ka, małe ka – czym zajmuje się antropologia, co to jest kultura

Młodzież poznaje warsztat pracy antropologa kulturowego. Dowiaduje się, czym interesują się antropologowie, poznaje specyfikę badań terenowych, najsłynniejszych antropologów i ich teorie. Zajęcia przybliżają antropologiczną definicję kultury jako wszelkich przejawów działalności człowieka, wyjaśniają pojęcie kultury masowej i uczą antropologicznych obserwacji codzienności.

Gimnazjum

 Duże Ka, małe ka

Dogadajmy się – co zrobić, aby się dobrze porozumieć

Czym jest dialog i z jakich kanałów komunikacyjnych się składa? Czego potrzeba, aby móc się porozumieć i czy na pewno to, co mówimy jest dobrze zrozumiane przez naszych odbiorców? Zajęcia o charakterze warsztatowym pokazują możliwości dialogu i rolę czynników pozawerbalnych tj. przestrzeni, miejsca, intonacji czy mowy ciała w komunikacji.

Gimnazjum

 Dogadajmy się

Kulturalny hamburger

Co poza hamburgerem zawdzięczamy McDonaldowi i telewizji? Jak zmienił nas Internet i telefony komórkowe? Zajęcia poświęcone ciekawym aspektom współczesnej kultury m.in. homogenizacji, globalizacji. W części praktycznej młodzież analizuje współczesne przejawy kultury masowej: okładki książek, programy telewizyjne, filmy, muzykę, reklamy czy serwisy społecznościowe.

Gimnazjum

Kulturalny hamburger

Kup pan cegłę, czyli po co są reklamy?

Czy chodzi tylko o sprzedaż towarów, czy bardziej o sprzedaż stylu życia? Czy reklama mieści się w pojęciu sztuki, czy jest tylko marketingowym narzędziem zwiększającym sprzedaż? Antropologiczna analiza współczesnych reklam, jako przejawu kultury masowej, obnażająca techniki marketingowe oraz ich wpływ na zmianę współczesnego społeczeństwa.

Gimnazjum

Kup pan cegłę