Tolerancja podręczna

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Kielce wielu kultur

Zajęcia w plenerze – spacer śladami ewangelików, Rosjan, Żydów i Ormian, zamieszkujących XIX-wieczne Kielce. Zajęcia mają przybliżyć wielokulturową historię naszego miasta, biografie jej mieszkańców – przedstawicieli innych kultur oraz najsłynniejsze zabytki Kielc, które znajdują się na trasie spaceru. 

Gimnazjum

 

Inność oswojona

Skąd bierze się dyskryminacja i do czego prowadzi? Zajęcia o charakterze warsztatowym pokazują przyczyny i skutki postaw nietolerancyjnych w codziennym życiu, miejsce stereotypów, skrótów myślowych i szablonów zachowań w stosunku do przedstawicieli innych kultur.

Gimnazjum

 Inność oswojona

Prawa człowieka – pierwszy krok

Tortury, wyroki śmierci, nieuzasadnione więzienie ludzi, cenzura i prześladowania – współczesny świat często i ochoczo łamie podstawowe prawa człowieka. Czy dzieje się to także w Polsce, czy dotyczy jedynie egzotycznych miejsc?. Czym są prawa człowieka? Kto i dlaczego je wymyślił i kto stoi na ich straży?

Gimnazjum

Prawa człowieka - pierwszy krok

Popkultura w służbie praw kobiet?

Jaki wizerunek współczesnych kobiet można znaleźć w reklamach? Co reklamy przemilczają, a o czym mówią zbyt wiele i nie do końca prawdziwie? - zajęcia warsztatowe prezentują kobiecość reklamową i jej wpływ na zmianę ról i wizerunku kobiet we współczesnym świecie.

Gimnazjum

 

Uchodźca też człowiek

Zajęcia przygotowane w oparciu o raport Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców z 2014 roku próbują obalać stereotypowe postrzeganie ludzi uciekających ze swoich krajów, pozwalają także wczuć się w  rolę osoby, która w obawie przed śmiercią w popłochu opuszcza swoją ojczyznę.

 Gimnazjum  

Mowa nienawiści

Czy wolność słowa ma swoje granice? Czym jest popularny hejt i  czy świadczy o odwadze? Zajęcia przybliżające genezę mowy nienawiści  oraz osobiste, prawne i społeczne konsekwencje jej używania.

 Gimnazjum