Wielkie cywilizacje

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Potomkowie faraonów i zagadki Sfinksa - Egipt

Godzinna wyprawa w czasie i przestrzeni do krainy faraonów, sfinksów i piramid. Dzieci poznają najważniejsze odkrycia archeologów i specyfikę ich pracy – odkrywanie tajemnic cywilizacji ukrytych pod warstwami ziemi czy piasku. Dowiadują się do czego służyły piramidy i jak je budowano, poznają sarkofagi, mumie i święte zwierzęta starożytnego Egiptu.

Przedszkole

Potomkowie faraonów i zagadki Sfinksa

Demokracja na Olimpie - Grecja

Co zawdzięczamy starożytnym Grekom? Czy demokracja to najdoskonalszy ustrój? Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym charakteryzował się grecki teatr, architektura i sztuka, jakie pozostałościpo tamtej cywilizacji można nadal zobaczyć w Grecji i jaki miały wpływ na kulturę Europy.

Przedszkole

 Demokracja na Olimpie

W cieniu Wezuwiusza - Rzym

Jak żyło się w starożytnym Rzymie? Co Rzymianie ściągnęli od Greków, a w czym byli od nich lepsi? dzieci poznają specyfikę kultury rzymskiej na podstawie pozostałych wspólcześnie zabytków, zwłaszcza miast leżących u podnóża Wezywiusza: Pompejów i Herkulanum.

Przedszkole

 W cieniu Wezuwiusza