ARCHEO

Proponowane zajęcia powstały z myślą o rozwijaniu zainteresowania przeszłością człowieka na podstawie źródeł archeologicznych. Uczestnicy warsztatów oglądają zabytki prezentowane na wystawie Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy i na ich podstawie poznają życie człowieka w przedstawionych epokach.

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Archeolog rekonstruktor przeszłości człowieka
W trakcie warsztatów uczestnicy, wcielając się w archeologów, wezmą udział w wykopaliskach. Poznają profesjonalne narzędzia i przybory, które każdy archeolog musi przygotować przed przystąpieniem do pracy. Po odnalezieniu zakopanych w piaskownicach oryginalnych eksponatów, sporządzą ich dokumentację. Na podstawie odkrytych obiektów poznają życie i kulturę dawnych mieszkańców ziemi świętokrzyskiej.

Szkoła podstawowa  

Sztuka paleolitu
Uczestnicy warsztatów poznają najstarszy i najdłuższy etap w dziejach rozwoju społeczności ludzkiej, czyli paleolit. Prowadzący przybliży sztukę paleolitycznego malarstwa oraz małe, mobilne formy rzeźbiarskie. Uczestnicy wspólnie wykonają rysunki nawiązujące treścią i kompozycją do malowideł wykonanych na ścianach lub sklepieniach jaskiń w czasach epoki kamienia łupanego.

Szkoła podstawowa  

Zdobycze rewolucji neolitycznej
Prowadzący warsztaty wyjaśni pojęcie rewolucji neolitycznej, czyli proces przechodzenia z koczowniczego trybu życia do życia osiadłego. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wykonają z gliny przedmioty, które były używane w epoce kamienia gładzonego.

Szkoła podstawowa  

Pierwsi „metalurdzy”
W trakcie warsztatów uczestnicy na podstawie obiektów prezentowanych na wystawie archeologicznej poznają epokę, której nazwa pochodzi od nowo wprowadzonego surowca – brązu. Jest to stop miedzi z cyną, z którego wykonywano wówczas powszechnie narzędzia, ozdoby czy broń. Po części teoretycznej zajęć uczestnicy wykonają ozdoby, które były powszechnie używane w tej epoce.

 Szkoła podstawowa  

Okres wpływów rzymskich
Prowadzący warsztaty przybliży epokę żelaza ze szczególnym uwzględnieniem okresu wpływów rzymskich. Uczestnicy poznają źródła pisane, ukazujące ziemie polskie widziane oczami Greków i Rzymian. Na podstawie importów rzymskich, które napływały w tym okresie na tereny Barbaricum, uczestnicy wykonają proste naczynia i ozdoby.

 Szkoła podstawowa