Edukacja

Warsztat malarski – martwa natura – przedszkole

Rodzaj zajęć: Warsztaty

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy
 • Prowadzący
  - Natalia Łakomska, Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 7 zł/osoby; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30) lub e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki z czasów od XVII do XVIII wieku
  - zapoznanie się z wybranymi pojęciami
  - kształcenie umiejętności manualnych
  - kształcenie umiejętności twórczych
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, pokaz, praca warsztatowa
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - martwa natura
  - światło i kolor, forma
  - rysunek, obraz olejny, kolaż, geometria
 • Przebieg pracy 
  1. Spotkanie w siedzibie Muzeum.
  2. Pogadanka o typach martwych natur.
  3. Spacer po Pałacu – omówienie wybranych obrazów.
  4. Praca twórcza: próba namalowania własnej martwej natury.
 • Materiały potrzebne do realizacji programu
  - sztalugi, farby akrylowe, pędzle (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót