Edukacja

Historia Pałacu i jego sekrety – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Rodzaj zajęć: Lekcja edukacyjna

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Tokar, Izabela Wójcik
 • Koszt
  - 5zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - zapoznanie z historią najważniejszego zabytku architektury w Kielcach
  - losy pałacu na tle wydarzeń historycznych w Polsce od XVII do XX wieku
  - zapoznanie z wybranymi pojęciami z historii i historii sztuki
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki - zwrócenie uwagi na oryginalne
  elementy wystroju z XVII i XVIII wieku
  - poznanie historycznego przeznaczenia pomieszczeń pałacu
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, prezentacja multimedialna, karty pracy
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - pałac, zamek, loggia, inwentarz, kanclerz wielki koronny, herb, piano nobile, fryz, polichromia, strop belkowy, strop ramowy, alkierz, locus secretus, antykamera, portal
 • Przebieg pracy
  1. Wprowadzenie – wyjaśnienie, dlaczego siedziba biskupów krakowskich powstała
  w Kielcach. Wytłumaczenie pojęć: pałac i zamek.
  2. Wykład o historii pałacu połączony z prezentacją multimedialną. Opowieść, jakie funkcje pełniła budowla na przestrzeni trzech wieków (XVII–XX w.), kto tu
  mieszkał i był gościem. Omówienie zmian dokonanych w rezydencji na Wzgórzu Zamkowym przez kolejnych właścicieli. W trakcie wykładu zostaną wytłumaczone wybrane pojęcia z historii i historii sztuki odnoszące się do pałacu.
  3. Przejście przez wnętrza pałacowe ze szczególnym uwzględnieniem ich historycznych nazw i przeznaczenia w XVII i XVIII w.
  4. Wypełnianie kart pracy.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - rzutnik, laptop, ekran, karty pracy, podkładki, ołówki (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót