Edukacja

W warsztacie tkackim – szkoła podstawowa i gimnazjum

Rodzaj zajęć: Warsztaty

 

 • Miejsce
  - Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt
  - 7 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Zapoznanie z wybranymi pojęciami.
  - Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki.
  - Pozyskanie wiedzy, jak wykonywano kiedyś tapiserie, makaty, ubrania.
  - Wyjaśnienie, jakie sceny, znaki i zdobienia najczęściej przedstawiano na tkaninach.
  - Rozwijanie zdolności manualnych – nauka tkania na krosnach.
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, pogadanka, film, warsztaty tkackie
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - krosno, tapiseria, makata, arras, gobelin, kobierzec, mitologia, heros, monoteizm
 • Przebieg pracy
  1. Wyjaśnienie wybranych pojęć i wytłumaczenie, dlaczego tapiserie oraz makaty znalazły się w Pałacu.
  2. Przejście przez wnętrza Pałacowe ze zwróceniem szczególnej uwagi na tkaniny.
  3. Omówienie scen z mitologii greckiej, historii starożytnej oraz herbów, które są przedstawione na tapiseriach. Zwrócenie uwagi  na kobierce modlitewne ze Wschodu
  i sposób ich wykonania.
  4. Obejrzenie bajki Len – proces technologiczny tworzenia tkaniny.
  5. Warsztat tkacki – praca manualna.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - rzutnik, krosna, wełna, nożyczki, poduszki (materiały zapewnia Muzeum)

 

Powrót