Edukacja

W tajemniczym ogrodzie – szkoła podstawowa i gimnazjum

Rodzaj zajęć: Warsztaty

Warsztaty botaniczne

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Natalia Łakomska, Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt
  - 7 zł/osoby; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - zapoznanie się z wybranymi pojęciami z zakresu botaniki
  - bezpośredni kontakt z roślinami rosnącymi w ogrodzie
  - kształcenie umiejętności manualnych
 • Metody i techniki pracy
  - Wycieczka - spacer po ogrodzie i dziedzińcach zewnętrznych Pałacu w Kielcach – XVII-wiecznej rezydencji.
  - Pogadanka o ogrodzie włoskim, jego funkcjach, roślinach, które w nim rosną.
  - Praca twórcza – rysowanie i tworzenie ogrodu włoskiego na tablicy interaktywnej.
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - matematyka: bryły geometryczne płaskie i przestrzenne, oś symetrii
  - plastyka: kompozycja, ład i harmonia, symbol, alegoria
  - botanika: rośliny ozdobne, drzewa rodzime
 • Przebieg pracy
  1. Pzresjście po dziedzińcach Pałacu i ogrodzie włoskim.
  2. Zbieranie listków do tworzenia zielników.
  4. Ćwiczenia na tablicy multimedialnej.
  5. Tworzenie zielników.
  6. Praca twórcza – projekt ogrodu włoskiego swoich marzeń.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - tablica multimedialna, karty pracy, kredki (materiały zapewnia Muzeum)

 

Powrót