Edukacja

Historia Pałacu i jego sekrety – szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt
  - 5zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Zapoznanie się z historią najważniejszego zabytku architektury w Kielcach.
  - Uświadomienie uczestnikom wpływu wydarzeń historycznych w Polsce od XVII do XX wieku na losy pałacu.
  - Zapoznanie się z wybranymi pojęciami z historii i historii sztuki.
  - Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki - zwrócenie uwagi na oryginalne elementy wystroju z XVII i XVIII wieku.
  - Poznanie historycznego przeznaczenia pomieszczeń pałacu.
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - pałac, zamek, kolegiata, loggia, inwentarz, kanclerz wielki koronny, herb Korab, herb Aaron, piano nobile, fryz, polichromia, strop belkowy, strop ramowy, arianie, alkierz, locus secretus, antykamera, prałaci, portal
 • Przebieg pracy
  1. Wprowadzenie – wyjaśnienie, dlaczego siedziba biskupów krakowskich powstała w Kielcach. Wytłumaczenie pojęć: pałac i zamek.
  2. Wykład o historii pałacu połączony z prezentacją multimedialną. Opowieść, jakie budowla pełniła funkcje na przestrzeni czterech wieków (XVII–XX w.), kto tu mieszkał i gościł. Omówienie zmian dokonanych w rezydencji na Wzgórzu Zamkowym przez kolejnych właścicieli. W trakcie wykładu zostaną wytłumaczone wybrane pojęcia z historii i historii sztuki odnoszące się do pałacu.
  3. Spacer po wnętrzach pałacowych ze szczególnym naciskiem na ich historyczne nazwy i przeznaczenie w XVII i XVIII w.
  4. Wypełnianie karty pracy.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  -  karty pracy, rzutnik, laptop, ekran (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót