Edukacja

Barok - epoka i styl – szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Izabela Tokar, Anna Miazga
 • Koszt
  - 5 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki XVII wieku
  - zapoznanie uczniów z kulturą i obyczajami sarmatów
  - zapoznanie uczniów z wybranymi pojęciami z zakresu historii sztuki
 • Metody i techniki pracy
  - prezentacja multimedialna, ćwiczenia dramowe, uzupełnianie kart pracy
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - barok, układ urbanistyczny, plan centralny, symetria, skróty perspektywiczne, ogród włoski i francuski, kopuła, loggia, arkada, przyczółek, iluzjonizm, manieryzm, rococo, caravaggionizm, portret sarmacki i trumienny, „pompa funebris”
 • Przebieg pracy
  - Wprowadzenie: dlaczego w Pałacu opowiadamy o baroku?
  - Realizacja tematu: prezentacja (manieryzm – barok – rokoko –  geneza, twórcy, mapa Rzeczypospolitej Szlacheckiej, sarmatyzm, pompa funebris).
  - Oprowadzanie po wystawie stałej na piano nobile.
  - Ćwiczenia dramowe.
  - Praca własna: uzupełnianie kart pracy.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - poduszki, tablica multimedialna, tekst źródłowy, karty pracy, podkładki, ołówki (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót