Edukacja

O dyplomacji – szlaczek i zawijas – szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

O dyplomacji – szlaczek i zawijas. Grafitem czy piórem?

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt
  - 5 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Uczniowie rozumieją istotę ochrony i dbania o dziedzictwo kulturowe.
  - Uczniowie poznają wybrane pojęcia.
  - Uczniowie znają historię pisania listów dyplomatycznych.
  - Uczniowie rozpoznają różnice między pismem prywatnym, urzędowym a korespondencją dyplomatyczną.
  - Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę do tworzenia listu prywatnego.
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, pokaz, metoda aktywizująca: wykonanie własnego listu z pieczęcią lub pieczątką
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - dyplomacja, dyplomatka, epistolografia, kabinet, sekretarzyk, korespondencja dyplomatyczna prywatna, półoficjalna i oficjalna, list, lak, pieczęć, blankiet, sekretarz królewski, kanclerz wielki koronny, notariusz
 • Przebieg pracy
  1. Spacer po wnętrzach Dawnego Pałacu Biskupów w Kielcach ze szczególnym zwróceniem uwagi na gabinet (III Pokój Biskupi).
  2. Wyjaśnienie wybranych pojęć.
  3. Zaprezentowanie replik oryginalnych listów ze zbiorów MNKi.
  4. Pogadanka na temat pism dyplomatycznych.
  5. Wypełnianie kart pracy.
  6. Warsztaty – wykonanie własnego listu.
 • Materiały potrzebne do realizacji programu
  - karty pracy, lak, tłok pieczętny, kopie listów z XVIII w., atrament, pióra (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót