Edukacja

Broń biała – szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Broń biała - symbol rycerskości i eksponat artystyczny

 

 • Miejsce
  Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Michał Biłejszys
 • Koszt/ Liczba uczestników
  5zł/ osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  /+48/ 41 344 40 14 wew. 239 lub 233, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Bezpośredni kontakt z bronią białą z XVII-XIX wieku.
  - Poznanie historii, budowy i zastosowania prezentowanych typów broni oraz ich miejsca w kulturze sarmackiej.
  - Docenienie artystycznych walorów dawnej broni.
  - Przedstawienie Sarmaty jako polskiego rycerza.
  - Czym dzisiaj jest sarmatyzm?
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, prezentacja, pogadanka, , linia czasu
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - broń biała, rycerskość, sarmatyzm
 • Przebieg pracy
  1. Wprowadzenie: czym jest broń biała i jaki jest jej związek z rycerskością i sarmatyzmem?
 1. Prezentacja i opis broni: pałasz waloński, schiavona, szpada, szabla węgierska, karabela, szabla husarska, czekan, jatagan, kama, pisz-kabz.
 2. Przedstawienie wartości artystycznej dawnej broni i używanych do jej zdobienia technik.
 3. Wyjaśnienie pojęć: broń biała, rycerskość, sarmatyzm.
 4. Postawienie pytań problemowych – kiedy walka była uznawana za rycerską, jak rycerskość i sarmatyzm mogą przejawiać się dzisiaj, jakie mogą być ich przykłady?
 5. Zastosowanie linii czasu – ułożenie kalendarium omawianych zagadnień.
 6. Ćwiczeniówka – wyjaśnienie pojęć: rycerz, rycerskość, sarmatyzm, miecz, szpada, szabla, pałasz, sztylet.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - poduszki, podkładki, ćwiczeniówki, długopisy, katalogi, mapy, rękawiczki płócienne (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót