Edukacja

Cztery pory roku w malarstwie – przedszkole i szkoła podstawowa – kl. I–VII

Rodzaj zajęć: Warsztaty

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 7 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe  (telefon, e-mail)
  tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
  - kształcenie umiejętności manualnych
  -
  zapoznanie się z wybranymi pojęciami
 • Metody i techniki pracy
  - prezentacja multimedialna
  - Jak dawniej odmierzano czas? – pogadanka
  - wycieczka – po wystawie czasowej Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz – poszukiwanie obrazów ilustrujących upływ czasu
  - praca twórcza
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - zegar słoneczny, klepsydra, zegar ogniowy, zegar mechaniczny, pory roku
 • Przebieg pracy
  1. Pogadanka o pejzażach znajdujących się na wystawie czasowej Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz.
  2. Jak dawniej odmierzano czas; poznanie różnych typów zegarów – pogadanka i prezentacja zdjęć.
  3. Omówienie: co to są cykle dobowe i roczne, jaka jest przyczyna zmian pór roku, których skutki, np. zmianę ubarwienia roślin, można podziwiać w obrazach Franciszka Kostrzewskiego oraz Józefa Szermentowskiego.
  4. Praca twórcza: uczestnicy wykorzystają pędzle i farby do namalowania pejzażu przedstawiającego ich ulubioną porę roku.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karty zadań, sztalugi, podkładki, farby akrylowe, pędzle, kredki (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót