Edukacja

Małej ojczyzny zwiedzanie i legend opowiadanie – Przedszkole i szkoła podstawowa – kl. I–VII

Rodzaj zajęć: Warsztaty

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Izabela Tokar, Natalia Łakomska
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 7 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe  (telefon, e-mail)
  tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
  - zapoznanie się z wybranymi pojęciami
  - kształcenie umiejętności manualnych
  - kształcenie umiejętności twórczych
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, pokaz – filmu animowanego, praca warsztatowa
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - muzeum, realizm w malarstwie, pejzaż i weduta malarska, szkic malarski, plener malarski, warsztat malarski: sztaluga malarska, paleta malarska
 • Przebieg pracy 
  1. Pogadanka o pejzażach znajdujących się na wystawie czasowej Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz.
  2. Omówienie wybranych prac malarskich Józefa Szermentowskiego Widok Sandomierza od strony Wisły, Widok Chęcin i Klasztor na św. Krzyżu.
  3. Film animowany pomoże dokonać pierwszej analizy dzieła sztuki.
  4. Praca twórcza: próba stworzenia kompozycji malarskiej z zabytkami ziemi kieleckiej.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karty zadań, sztalugi, podkładki, farby akrylowe, pędzle, kredki (materiały zapewnia Muzeum)

 

Powrót