Edukacja

Zima w czerni i bieli – Przedszkole i szkoła podstawowa – kl. I–VII

Rodzaj zajęć: Warsztaty

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 7 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe  (telefon, e-mail)
  tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
  - zapoznanie się z różnymi technikami graficznymi
  - kształcenie umiejętności manualnych
  - kształcenie umiejętności twórczych
 • Metody i techniki pracy
  - prezentacja multimedialna, pogadanka, warsztaty
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - grafik, grafika, druk, dłuto, farba drukarska, prasa drukarska, projekt, matryca, odbitka, monotypia, linoryt, drzeworyt, miedzioryt
 • Przebieg pracy
  Wprowadzenie.
  2. Realizacja tematu: zapoznanie uczestników z grafikami znajdującymi się na wystawie czasowej: Józef Szermentowski - Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz.
  3. Prezentacja (Jak wygląda warsztat grafika tradycyjnego a jak grafika komputerowego? Co to jest matryca w grafice i jak się ją wykonuje? Czym się różni wydruk od odbitki?)
  4. Praca twórcza: wykonanie matrycy metodą kolażu oraz wydrukowanie.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - poduszki, rzutnik, tablica multimedialna, farba drukarska, prasa drukarska, papier kolorowy, nożyczki, klej (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót