Edukacja

Analiza dzieła sztuki – malarstwo – Szkoła podstawowa – kl. VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  -
  Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 5zł/osoby; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
  - poznanie historii Rzeczypospolitej oraz obyczajów szlacheckich
  -
  zapoznanie się z wybranymi pojęciami
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, analiza dzieła sztuki
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - dzieło sztuki, realizm, weduta, scena rodzajowa, sztafaż, sztaluga, paleta, krosno malarskie
 • Przebieg pracy
  1. Wyjaśnienie wybranych pojęć i zagadnień.
  2. Jak wyglądały warsztat i narzędzia pracy malarza: sztalugę, paletę, krosno malarskie.
  3. Zwiedzanie wystawy czasowej Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz.
  4. Wypełnianie kart pracy – analiza dzieła sztuki Widok Sandomierza od strony Wisły.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karty pracy, podkładki, ołówki (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót