Edukacja

Obyczaje szlachty i chłopów. Prawda historyczna a sceny rodzajowe z XIX-wiecznej Polski. - szkoły ponadgimnazjalne

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  -
  Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 5zł/osoby; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
  - kształcenie umiejętności manualnych
  -
  zapoznanie się z wybranymi pojęciami
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, zwiedzanie, analiza dzieła sztuki
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - realizm, weduta, scena rodzajowa, sztafaż, sarmata, szlachcic, kontusz, żupan, delia
 • Przebieg pracy
  1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. Wyjaśnienie wybranych pojęć i zagadnień.
  2. Jak wyglądały obyczaje sarmackie – pogadanka.
  3. Pogadanka o obyczajach szlachty i chłopów uwiecznionych na obrazach na wystawie czasowej Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz.
  4. Wypełnianie kart pracy – analiza wybranych dzieł sztuki:
  - obrazu Polowanie Franciszka Kostrzewskiego, który stanowi ilustrację do Księgi IV Pana Tadeusza,
  - obrazu Biednemu wiatr w oczy Józefa Szermentowskiego, który opowiada o pogrzebie chłopskim. 
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karty pracy, podkładki, ołówki (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót