Edukacja

Romantyzm, realizm i impresjonizm

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Romantyzm, realizm i impresjonizm na podstawie twórczości Franciszka Kostrzewskiego i Józefa Szermentowskiego

Szkoła podstawowa – kl. VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Rodzaj zajęć: zajęcia edukacyjne w terenie

 • Trasa
  Pałacyk Tomasza Zielińskiego – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
 • Prowadzący
  -
  Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 5zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 10, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
  - kształcenie umiejętności manualnych
  -
  zapoznanie się z wybranymi pojęciami
 • Metody i techniki pracy
  - wycieczka, pogadanka, zwiedzanie, warsztaty
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - mecenas sztuki, romantyzm, barbizończycy, realizm, pejzaż topograficzny, weduta, scena rodzajowa, sztafaż, impresjonizm
 • Przebieg pracy
  1. Zbiórka przy kasie Dawnego Pałacu Biskupów w Kielcach.
  2. Rozpoczęcie: przy malowniczym Pałacyku Tomasza Zielińskiego, gdzie poznali się dwaj malarze – Franciszek Kostrzewski – romantyk i Józef Szermentowski – realista
  3. Powrót do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich i pogadanka o pejzażach znajdujących się na wystawie czasowej Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz.
  4. Analiza dzieł sztuki pomoże uczniom zrozumieć różnice w trzech stylach malarstwa XIX wieku.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karty zadań, podkładki, ołówki (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót