Edukacja

Warsztat tkacki - co to znaczy tkać? – przedszkole i szkoła podstawowa I - IV

Rodzaj zajęć: Warsztaty

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 7 zł/osoby; minimalna liczba uczestników –  3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe  (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239 lub 233, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30) lub e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  1. Zapoznanie z wybranymi pojęciami.
  2. Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki.
  3. Pozyskanie wiedzy jak wykonywano kiedyś tapiserie, makaty, ubrania.
  4. Wyjaśnienie, jakie sceny, znaki i zdobienia najczęściej przestawiano na tkaninach.
  5. Rozwijanie zdolności manualnych – nauka tkania na krosnach.
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, pogadanka, film, warsztaty tkackie
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - krosno, tapiseria, makata, arras, gobelin, kobierzec, mitologia, heros
 • Przebieg pracy 
  1. Wprowadzenie – wyjaśnienie co to jest muzeum.
  2. Omówienie wybranych pojęć i wytłumaczenie dlaczego tapiserie oraz makaty znalazły się w Pałacu.
  3. Zwiedzenie piętra Pałacu ze szczególnym zwróceniem uwagi na tkaniny.
  4. Analiza scen z mitologii greckiej, historii starożytnej oraz herbów, które są przedstawione na tapiseriach. Zwrócenie uwagi na kobierce modlitewne ze Wschodu
  i sposób ich wykonania.
  5. Oglądanie bajki Len – proces technologiczny tworzenia tkaniny.
  6. Miniwarsztat tkacki – praca manualna.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - rzutnik, krosna, wełna, nożyczki, poduszki (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót