Edukacja

O zegarach – szkoła podstawowa i gimnazjum

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  Anna Miazga, Izabela Wójcik
 • Koszt/ Liczba uczestników
  5 zł/osoby; minimalna liczba uczestników –  3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
    /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku,
  w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
  - zapoznanie się z wybranymi pojęciami z zakresu historii i historii sztuki
  - kształcenie umiejętności manualnych
 • Metody i techniki pracy
  - prezentacja multimedialna zdjęć
  - Jak dawniej odmierzano czas? – pogadanka
  - wycieczka - poszukiwanie zegarów w Pałacu w Kielcach
  - Jak działają zegary? Symbolika przedstawiona na zegarach – pogadanka
  - rozwiązywanie zadań – praca twórcza
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - zegar słoneczny, klepsydra, zegar mechaniczny
 • Przebieg pracy
  Spotkanie w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.
  2. Co to jest muzeum? Co to jest wystawa stała? – wprowadzenie.
  3. Jak dawniej odmierzano czas; poznanie różnych typów zegarów – pogadanka i prezentacja zdjęć.
  4. Zwiedzanie pałacowych wnętrz.
  5. Rozwiązywanie zadań – zagadek dotyczących odmierzania czasu – klasy I–IV
  lub kart pracy – klasy V–VIII.
  6. Prace plastyczne – kolorowanie symbolicznych czterech pór roku – klasy I–IV.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - rzutnik, ekran, karty pracy, kredki, papier (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót