Edukacja

Legiony polskie. Lekcja patriotyzmu – szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga
 • Koszt
  - 5zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki oraz bronią z XX wieku.
  - Poznanie historii Legionów Polskich.
  - Lekcja patriotyzmu, odwagi, poświęcenia.
  - Czym patriotyzm jest dzisiaj i w czym może się przejawiać.
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, pogadanka, debata „za i przeciw”, linia czasu, burza mózgów
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy.
  - patriotyzm, symbol
 • Przebieg pracy
  1. Wprowadzenie: Co to jest muzeum?
  2. Realizacja zajęć: Sanktuarium Józefa Piłsudskiego – historia powstania i wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc w sierpniu 1914 r., szlak bojowy Legionów w czasie I wojny światowej, pułki legionowe w Kielcach w okresie międzywojennym, inicjatywy upamiętniające czyn legionowy (Sanktuarium, pomnik Czynu Legionowego). Zapoznanie się umundurowaniem i uzbrojeniem żołnierzy Legionów (piechota i kawaleria).
  3. Wyjaśnienie pojęć: patriotyzm, symbol.
  4. Postawienie pytań problemowych – czy należało walczyć, czym jest patriotyzm i jak może przejawiać się dzisiaj, jakie mogą być jego przykłady.
  5. Zastosowanie linii czasu – ułożenie kalendarium omówionych wydarzeń (gimnazjum, liceum).
  6. Ćwiczeniówka – kompletowanie munduru i uzbrojenia żołnierzy Legionów Polskich (szkoła podstawowa).
  7. Prezentacja i opis broni: szabla z I wojny, szabla „Ludwikówka” wzór 1934, karabin Mauser, pistolet VIS.
 • Materiały potrzebne do realizacji programu
  - poduszki, podkładki, ćwiczeniówki, długopisy, katalogi, mapy, rękawiczki płócienne (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót