Edukacja

Rycerskość – szkoła podstawowa klasa IV–VI

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Michał Biłejszys
 • Koszt/ Liczba uczestników
  5zł/ osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  /+48/ 41 344 40 14 wew. 239 lub 233, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Bezpośrednie obcowanie z bronią białą z XVII-XIX wieku.
  - Poznanie historii, budowy i zastosowania prezentowanych typów broni.
  - Lekcja rycerskości, odwagi, waleczności.
  - Czym rycerskość jest dzisiaj i w czym może się przejawiać?
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, prezentacja, pogadanka, , linia czasu
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - broń biała, rycerskość, sarmatyzm
 • Przebieg pracy
  Wprowadzenie: czym jest broń biała i jaki jest jej związek z rycerskością?
 1. Prezentacja i opis broni znajdującej się w sieni pałacowej.
 2. Wyjaśnienie pojęć: broń biała, rycerskość w nawiązaniu do przykładów historycznych i współczesnych gier komputerowych.
 3. Postawienie pytań problemowych – na ile wiarygodny jest obraz rycerskości przedstawiany przez gry komputerowe? Jak rycerskość może przejawiać się dzisiaj, jakie mogą być jej przykłady?
 4. Ćwiczeniówka – wyjaśnienie pojęć: rycerz, rycerskość, miecz, szabla, sztylet. Uzupełnienie schematu szabli.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - poduszki, podkładki, ćwiczeniówki, długopisy, katalogi, mapy, rękawiczki płócienne (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót