Aktualności

TYDZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA W MUZEUM DIALOGU KULTUR

PROGRAM:

7 grudnia, godz. 10–15 – XIX Maraton Pisania Listów Amnesty International

10 grudnia, godz. 11 – ABC praw człowieka (zajęcia edukacyjne)

11 grudnia, godz. 11 –  Szanuję, nie dyskryminuję (zajęcia edukacyjne)

12 grudnia, godz. 17.30 – „Mural dialogu” projektowanie muralu dla Muzeum Dialogu Kultur

13 grudnia, godz. 18 – pokaz filmu Polyland w ramach cyklu Czwartki z dialogiem

14 grudnia, godz. 12 – debata Zaproszenie do gościnności: Ukraina w obliczu współczesnych wyzwań

– dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 Podstawowe różnice kulturowo-cywilizacyjne między pojmowaniem wspólnej przeszłości i teraźniejszości przez Polaków i Ukraińców

– dr Ryszard Stefański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Polacy i Ukraińcy w aspekcie wartości europejskich

– Krzysztof Kalita, Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód

Polska i Ukraina. Dziedzictwo historyczne, które łączy. Prezentacja projektu

– Julia Borusińska, doktorantka UJK, Dział Współpracy Międzynarodowej, Staropolska Szkoła Wyższa

Aspiracje i sytuacja młodzieży ukraińskiej w Polsce

– dyskusja Ukraina w obliczu aktualnej sytuacji politycznej

 

Miejsce MUZEUM DIALOGU KULTUR, Kamienica Pod Trzema Herbami, Rynek 3, Kielce

Zgłoszenia grup przyjmujemy drogą e-mailową dialog@mnki.pl lub telefonicznie 41 344 60 96

 

 


Powrót