Aktualności

Wiedza otwarte!

13.12 , 17:00

Tematem wystąpienia jest nieznany szerzej epizod dziejów żydowskiej społeczności Wodzisławia. W nocy z 18 na 19 XI 1918 r. doszło tu do zorganizowanej napaści na sklepy i mieszkania Żydów oraz  grabieży ich mienia. Materiałem pozwalający zrekonstruować szczegóły tych wydarzeń jest kompletna ich dokumentacja zachowana w Archiwum Państwowym w Kielcach. Dokumenty te są bezcennym źródłem wiedzy dla historyka, socjologa i antropologa kultury. Ich szczegółowość, prowincjonalny wymiar kulturowy i geograficzny wydarzeń, możliwość poznania  opinii  ofiar i sprawców uzasadniają celowość przyjętej w opracowaniu tematu metodologii mikrohistorii nobilitującej rangę doświadczenia  jednostkowego.Takie właśnie ujęcie pozwala lepiej zrozumieć, co motywowało powszechne, a przez swą powtarzalność wręcz uniwersalne, wybory moralne sąsiadów żydowskiej społeczności w obliczu szczególnej sytuacji: czasowego zawieszenia egzekucji obowiązującego prawa, swoistego stanu wspólnoty zła usuwającego obligatoryjność lojalności wspólnotowej."

 dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK - literaturoznawca specjalizujący się w historii literatury polskiej. Kierownik Zakładu Literatury XX i XXI  Wieku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach.

 

 Czas i miejsce: czwartek 13 grudnia 2018 roku, godz. 17:00, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur


Powrót