Aktualności

Wiedza otwarte!

14.02 , 17:00

Metale w służbie Imperium. Rzymskie górnictwo kruszcowe – metody eksploatacji, własność kopalń i wpływ na środowisko przyrodnicze to kolejny temat wykładu w ramach cyklu Wiedza: Otwarte! 

Spotkanie poprowadzi prof. Szymon Orzechowski

 

 

Krótka charakterystyka wykładu:

"Czy wojny o surowce są tylko zmorą współczesnych czasów? Jakie były powody rzymskiego ekspansjonizmu i czy legiony walczyły na krańcu cywilizowanego świata wyłącznie dla zaspokojenia ambicji politycznych swoich wodzów i polityków?  Kto pracował w kopalniach złota w Hiszpanii i Dacji i jakimi metodami wysadzano góry (ruina montium) aby pozyskać ten cenny kruszec. Wreszcie, czy w lodowcach na Grenlandii można znaleźć ślady tej działalności? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w trakcie naszego bogato ilustrowanego wykładu."

dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK -  historyk, w którego kręgu zainteresowań znajduje się między innymi starożytne hutnictwo żelaza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem kultury przeworskiej (Góry Świętokrzyskie) oraz Galii przed i po podboju rzymskim. Pracownik naukowy Zakładu Historii Starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Czas i miejsce: czwartek 14 lutego 2019 roku, godz. 17:00, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur

Wstęp wolny!


Powrót