Aktualności

XXV wykład do serii "Wiedza: Otwarte!"

21.03 , 17:00

W ramach serii Wiedza: Otwarte! W Muzeum Dialogu Kultur odbędzie się kolejny wykład Niechajże ujrzę, jak dusza Wam płonie! Przełomowe inscenizacje „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego. Wygłosi go dr hab. Diana Poskuta-Włodek, prof. UJK.

 

 


"Dzieje sceniczne „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego stanowią 
fundamentalny element przemian polskiego teatru rozumianego jako agora – 
ważne centrum narodowych sporów. Kluczowe inscenizacje dramatu pełniły 
dwojaką funkcję. Po pierwsze – stanowiły o rozwoju nowych kierunków 
estetycznych w teatrze. Po drugie – współdecydowały o jego nurtach 
ideowych, nie tylko diagnozując polskie racje i afekty, ale też biorąc w 
nich czynny udział. Szczególnie istotne były: prowokacyjna, choć nie do 
końca zrozumiana, wymowa krakowskiej prapremiery w 1903 roku, spór 
awangardowej inscenizacji teatru „Cricot” z 1938 z konserwatywną 
interpretacją Juliusza Osterwy, odwilżowy spektakl Bronisława 
Dąbrowskiego z 1957 roku, wybitna inscenizacja Konrada Swinarskiego z 
1974. Zaskakiwać może fala powrotu do Wyspiańskiego po roku 2015. Być 
może poszukiwania artystyczne pod hasłem „Wyspiański wyzwala!” otwierają 
nowy rozdział polskiego teatru."

dr hab. Diana Poskuta-Włodek, prof. UJK -  historyk teatru, teatrolog. 
Ukończyła teatrologię, doktoryzowała się i uzyskała habilitację na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini  Polskiego Towarzystwa Badań 
Teatralnych i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Autorka książek i 
licznych artykułów. Publikuje m.in. w „Didaskaliach" i „Pamiętniku 
Teatralnym". Ostatnio wydała Dzieje teatru w Krakowie w latach 
1918-1939. Zawodowe teatry dramatyczne uhonorowane Nagrodą Krytyków 
Teatralnych polskiego oddziału Międzynarodowego Instytutu Teatralnego 
ITI oraz tom zbiorowy pod własną redakcją pt. Byrscy – etos teatru.

 

Czas i miejsce: czwartek 21 marca 2019 roku, godz. 17:00, sala 
konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur


Powrót